Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCirculars PDF Library

  
  
jpmsk02-2018.pdf2/2018 - Insentif Kewangan Elaun Bulanan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR)
jpmsk01-2018.pdf1/2018 - Selamat Tahun Baru 2018
jpmsk12-2017.pdf12/2017 - Kenaikan Pangkat Laluan Laju
jpmsk11-2017.pdf11/2017 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1439 Hijrah/2018 Masihi
jpmsk10-2017.pdf10/2017 - Kelonggaran waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan pada 4 Oktober 2017
jpmsk09-2017.pdf9/2017 - Garispanduan Melaksanakan Surcaj Dalam Perkhidmatan Awam
jpmsk08-2017.pdf8/2017 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2018
jpmsk07-2017.pdf7/2017 - Sempena Dengan Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta Bahawa Tarikh Tersebut Adalah Diistiharkan Sebagai Hari Kelepasan Awam
jpmsk06-2017.pdf6/2017 - Syarat-Syarat dan Peraturan-Peraturan Yang Mengawal Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang laut (LDPSL) Bagi Pegawai-Pegawai/Kakitangan
jpmsk05_2017.pdf5/2017 - Waktu-Waktu Bekerja Di Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Sepanjang Bulan Ramadhan Bagi Tahun Hijrah 1438/2017 Masihi
jpmsk04_2017.pdf4/2017 - Sistem Pengurusan Prestasi Baru Perkhidmatan Awam
jpmsk03-2017.pdf3/2017 - Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-33 Tahun 2017
jpmsk02-2017.pdf2/2017 - Selamat Tahun Baru Masihi 2017
jpmsk01-2017.pdf1/2017 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1438 Hijrah/2017 Masihi
jpmsk09-2016.pdf9/2016 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2017
jpmsk08-2016.pdf8/2016 - Cuti Sakit Disahkan Sendiri (CSDS)
jpmsk07-2016.pdf7/2016 - Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaasin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun
jpmsk06-2016.pdf6/2016 - Waktu-Waktu Bekerja Di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Sepanjang Bulan Ramadhan Bagi Tahun Hijrah 1437/2016 Masihi
jpmsk05-2016.pdf5/2016 - Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Ke-32 Tahun 2016
jpmsk03-2016.pdf3/2016 - Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam
jpmsk02-2016.pdf2/2016 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1437H/2016M
jpmsk01-2016.pdf1/2016 - Selamat Tahun Baru
jpmsk11-2015.pdf11/2015 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2016
jpmsk10-2015.pdf10/2015 - Istiadat Mengadap dan Mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam
jpmsk09-2015.pdf9/2015 - Perubahan Tanggagaji Setiausaha Tetap
jpmsk08-2015.pdf8/2015 - Sembahyang Fardhu Zohor Berjemaah, Membaca Surah Yaasin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-69 Tahun
jpmsk07-2015.pdf7/2015 - Waktu-Waktu Bekerja Di Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Sepanjang Bulan Ramdan Bagi Tahun Hijrah 1436/2015 Masihi
jpmsk06-2015.pdf6/2015 - Tatacara Membenarkan, Penetapan Elaun Sara Hidup, Kelas Penerbangan, Kemudahan Penginapan dan Elaun Pengangkutan Bagi Pegawai-Pegawai/Kakitangan
jpmsk05-2015.pdf5/2015 - Tatacara, Kuasa Membenarkan, Penetapan Elaun Sara Hidup, Kelas Penerbangan, Kemudahan Penginapan dan Elaun Pengangkutan Bagi Pegawai/Kakitangan Yang Dihantar Untuk Bertugas Atau Menghadiri Persidangan/Mesyuarat
jpmsk04-2015.pdf4/2015 - Pelaksanaan Program Penggredan Prestasi Sektor Awam (3PSA) Melalui Penarafan Bintang
1 - 30Next