Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPMO FAQs

  

1: Apa dia Analisa Keperluan Latihan (TNA)?

2: Apa tujuan TNA?

3: TNA untuk siapa?

4: Bagaimanakah Proses TNA dijalankan?

5: Dimanakah tempat mengembalikan Borang TNA Yang telah lengkap diisikan?

6: Apa tujuan Borang TNA 1?

7: Apa tujuan Borang TNA 2?

8: Kenapa Borang Pencalonan elektronik?

9: Siapa dihubungi jika ada masalah?

10: Apakah implikasi jika lambat mengembalikan borang TNA dari tarikh yang ditetapkan?

11: Apa yang biskita mesti laksanakan?

12: Apakah peraturan yang mengawal mengenai dengan dasar Tempoh Latihan Minimum Pegawai Dan kakitangan Kerajaan?

13: Apa yang dimaksudkan dengan dasar minimum 100 jam latihan?

14: Apakah jenis-jenis latihan yang termasuk dalam tafsiran 100 jam latihan?

15: Apakah objektif dasar latihan minimum 100 jam?

16: Berapakah jumlah jam latihan dalam sehari di IPA?

17: Apakah peranan IPA dalam pemantauan dasar ini?

18: Bilakah jangkamasa pemantauan dasar 100 jam latihan?

19: Bagaimanakah tatacara perlaksanaan pemantauan Dasar Minimum Latihan 100 Jam?


20: Bagaimanakah Proses pemantauan dasar ini dijalankan?
1: Apa dia Analisa Keperluan Latihan (TNA)?


Jawapan:
Satu proses untuk mendapatkan senarai daftar calon bagi mengikuti kursus-kursus yang dirancang oleh IPA dan cadangan-cadangan kursus baru.2: Apa tujuan TNA?


Jawapan:
 • Untuk mendapatkan jumlah keramaian pemohon bagi kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPA.
 • Bagi membantu IPA dalam merancang kurusu-kursus baru dan kekerapan setiap kursus.
 • Untuk mendapatkan peserta yang bersesuaian bagi setiap kursus yang dipohonkan..3: TNA untuk siapa?

Jawapan:
Warga Perkhidmatan Awam.4: Bagaimanakah Proses TNA dijalankan?


Jawapan:

 • Minggu pertama Jun - Mengedarkan borang TNA 1 & 2
 • Minggu keempat September - Menerima semula borang TNA 1 & 2
 • Minggu pertama Disember - Pengedaran borang elektronik berserta dengan Buku Program Latihan dan Jadual Kursus IPA
 • Minggu kedua Februari - Menerima semula borang pencalunan elektronik
 • Peserta yang dicalonkan pada tahuan sebelumnya tetapi tidak terpilih untuk mengikuti kursus, bolehlah disenaraikan semula pada tahun berikutnya
 • Setiap peserta hanya dibenarkan memilih empat kursus pada setiap tahun.5: Dimanakah tempat mengembalikan Borang TNA Yang telah lengkap diisikan?


Jawapan:

Unit Analisa Keperluan Latihan, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan, Institut Perkhidmatan Awam.BORANG-BORANG TNA


6: Apa tujuan Borang TNA 1?


Jawapan:
Bagi mendapatkan keramaian pemohon mengikut bahagian (division) bagi setiap kurus yang ditawarkan oleh IPA.7: Apa tujuan Borang TNA 2?


Jawapan:

Bagi mendapatkan senarai cadangan kursus-kurus baru (yang belum ditawarkan oleh IPA) untuk dipertimbangkan.8: Kenapa Borang Pencalonan elektronik?


Jawapan:
 • Bagi mendapatkan keterangan mengenai calon  yang ingin mengikuti kursus-kursus yang disenaraikan dalam borang TNA1
 • Borang pencalonan elektronik ini akan dapat membantu mempercepatkan proses pecalonan peserta bagi setiap kurus yang ditawarkan oleh IPA9: Siapa dihubungi jika ada masalah?


Jawapan:
 • Proses - Unit Keperluan Latihan, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan
 • Borang elektronik - Penjadual, Bahagian MIS & ICT10: Apakah implikasi jika lambat mengembalikan borang TNA dari tarikh yang ditetapkan?


Jawapan:
 • Senarai yang diterima diluar dari tarikh yang ditetapkan akan lewat disenaraikan dalam pencalonan program kursus IPA.
 • Akan menjejaskan perancangan program latihan IPA.11: Apa yang biskita mesti laksanakan?


Jawapan:
 • Mengembalikan borang-borang pada tempoh yang ditetapkan.
 • Membuat perancangan latihan secara berterusan.
 • Menghadiri perjumpaan penyelaras latihan dengan IPA dari masa ke semasa..
 • Sentiasa berhubungan dengan staf IPA yang berkenaan mengenai perkara-perkara yang berbangkit.
PEMANTAUAN TEMPOH LATIHAN MINIMUM PEGAWAI DAN KAKITANGAN KERAJAAN12: Apakah peraturan yang mengawal mengenai dengan dasar Tempoh Latihan Minimum Pegawai Dan kakitangan Kerajaan?

Jawapan:
Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bilangan: 3/2003.13: Apa yang dimaksudkan dengan dasar minimum 100 jam latihan?

Jawapan:
Semua bentuk aktviti dan program perkembangan latihan dan program perkembangan dan peningkatan (upgrading) sumber manusia jangka pendek samaada dibuat dalam jabatan atau di agensi latihan dalam atau luar negeri.14: Apakah jenis-jenis latihan yang termasuk dalam tafsiran 100jam latihan?

Jawapan:

 • Assembly,
 • Berkerja/latihan/lawatan sambil belajar,
 • Bengkel (woksyop),
 • Colloquium,
 • Forum,
 • Kaunseling,
 • Konvensyen,
 • Latihan dalam jabatan (in-house training),
 • Latihan secara "on-line",
 • Muzakarah,
 • Mesyuarat,
 • Penempatan,
 • Latihan yang diberikan oleh pembekal alat/alat jentera atau pihak lain,
 • Simposium,
 • Taklimat, dan
 • Sebagainya yang dimaksudkan bagi pengingkatan keupayaan sumber manusia.15: Apakah objektif dasar latihan minimum 100 jam?


Jawapan:

Memastikan perancangan dan perlaksanaan program latihan yang bersistematik.16: Berapakah jumlah jam latihan dalam sehari di IPA?


Jawapan:

 • Bagi kursus-kursus yang bermula dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang adalah 6½  jam.
 • Bagi kursus yang berbentuk ”residential” jumlah jam latihan adalah tertakluk kepada tempoh dimana melibatkan proses pembelajaran (untuk kepastian peserta hendaklah merujuk kepada penyelaras kursus berkenaan).17: Apakah peranan IPA dalam pemantauan dasar ini?


Jawapan:

Memberi khidmat nasihat, mengumpul dan melaporkan pencapaian latihan minimum 100 jam setiap kementerian ke Jabatan Perdana Menteri.18: Bilakah jangkamasa pemantauan dasar 100 jam latihan?


Jawapan:
Tempoh pemantauan 100 jam latihan bermula dari  1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun.
TATACARA PERLAKSANAAN19: Bagaimanakah tatacara perlaksanaan pemantauan Dasar Minimum Latihan 100 Jam?

Jawapan:
 • Bagi setiap warga Perkhidmatan Awam
Mencatat latihan yang dihadiri dengan memuatkan tajuk kursus, tarikh, tempa dan jumlah jam latihan yang dihadiri.

 • Jabatan
Mengadakan sistem catatan dan pemantauan latihan bagi memastikan setiap pegawai dan kakitangan diberikan latihan.
Mengumpulkan kesemua catatan pencapaian keseluruhan latihan bagi kesemua staf  dibawahnya dan seterusnya menghadapak ke Kementerian masing-masing.
 • Kementerian
Mengadakan sistem catatan dan pemantauan latihan bagi memastikan setiap pegawai dan kakitangan diberikan latihan.
Mengumpulkan catatan pencapaian keseluruhan latihan bagi semua Jabatan dibawahnya, termasuk kementerian itu sendiri.
Mencatatkan jumlah keseluruhan pencapaian 100 jam latihan ke dalam Borang Pemantauan 100 jam latihan.
 • IPA
Mengedarkan Borang Pemantauan 100 jam latihan ke Kementerian.
Menerima semula borang yang telah lengkap diisikan.
Menyusun dan menganalisa pencapaian 100 jam latihan keseluruhan kementerian.
Menghadapkan laporan pencapaian 100 jam latihan ke Jabatan Perdana Menteri.20: Bagaimanakah Proses pemantauan dasar ini dijalankan?


Jawapan:

 • Minggu kedua Januari - mengeluarkan surat dn Borang Pemantauan 100 jam latihan ke Kementrian.
 • Minggu Kedua Februari - Susulan kedua bagi Kementerian yang belum menghadapkan borang pemantauan 100 jam latihan.
 • Minggu Kedua Mac - Susulan ketiga bagi Kementerian yang belum menghadapkan borang pemantauan 100 jam latihan.
 • Minggu Kempat April - Menghadapkan analisa pencapaian 100 jam latihan Ke Jabatan Perdana Menteri.


  

Soalan: Proses Pengisian Jawatan Kosong Dalam Perkhidmatan Awam (yang di bawah bidang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam),
Permohonan melalui iklan 7a, 38(a) dan 38(b)?

Jawapan:


Proses Pengambilan Secara Berkomputer

1.    Setelah iklan dikeluarkan pemohon-pemohon akan menghadapkan borang permohonan-permohonan :-

a.    terus ke Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi orang awam atau
b.    melalui Ketua Jabatan bagi pegawai/kakitangan kerajaan, di mana data-data pemohon akan dimasukkan ke dalam SIMPA oleh Unit Permohonan dan Kawalan Data, Bahagian Pengambilan sehinggga iklan ditutup.

2.    Selepas itu kriteria pemilihan yang berpandukan kepada syarat iklan/skim perkhidmatan dimasukkan ke dalam SIMPA dan seterusnya Kertas Kerja bagi setiap jawatan yang telah diiklankan tersebut akan disediakan berserta dengan senarai calon-calon melalui SIMPA. Semua permohonan akan dipertimbangkan untuk diperakukan oleh Lembaga Perakuan.

3.    Bagi calon-calon yang tidak memenuhi syarat, surat penolakan akan terus dikirimkan oleh Unit Perakuan, Bahagian Pengambilan. Sementara itu senarai calon-calon yang telah diperakukan yang tidak dikehendaki menjalani ujian akan dihadapkan ke Unit Tapisan Keselamatan, Bahagian Mesyuarat untuk urusan tapisan keselamatan dan juga ke Unit Temuduga, Bahagian Pengambilan untuk urusan temuduga.

4.    Selepas perakuan, sekiranya didapati nisbah calon-calon yang hendak dipanggil temuduga adalah besar berbanding dengan kekosongan jawatan, calon-calon dikehendaki menjalani ujian bagi mengurangkan bilangan calon-calon yang akan dipanggil temuduga. Bagi jawatan-jawatan yang memerlukan sesuatu kemahiran atau keperluan skim perkhidmatan maka walaupun bilangan calon sedikit, calon-calon tersebut juga dikehendaki menjalani ujian secara bertulis dan/atau praktikal.

5.    Dalam proses pengujian ini, Bahagian Peperiksaan dan Ujian akan membuat panggilan kepada calon-calon menerusi surat panggilan ujian bagi menjalani ujian bertulis dan/atau praktikal. Sementara itu soalan-soalan untuk ujian berkenaan akan disediakan. Pada hari ujian itu pegawai dan kakitangan tertentu akan dilantik untuk bertugas menjalankan dan mengawasi ujian berkenaan. Dalam pada itu bakal-bakal pemeriksa kertas jawapan calon juga akan dilantik. Selesai sahaja ujian, kertas-kertas jawapan akan dihantar kepada pemeriksa-pemeriksa. Setelah kertas-kertas jawapan siap diperiksa, keputusan bagi ujian berkenaan akan dihadapkan kepada Setiausaha bagi sokongan dan ketetapan calon-calon yang disokong untuk ditemuduga.

6.    Setelah menerima balik keputusan ujian dan ketetapan dari Setiausaha, senarai calon yang LULUS (DISOKONG) tadi itu, akan dihantar kepada Bahagian Pengambilan. Bahagian Peperiksaan dan Ujian seterusnya akan memaklumkan secara langsung kepada calon-calon yang tidak berjaya setelah menduduki ujian menerusi surat penolakan.

7.    Apabila Unit Temuduga, Bahagian Pengambilan menerima senarai calon daripada Bahagian Peperiksaan dan Ujian atau yang telah diperakukan tanpa ujian, maka jadual temuduga akan disusun dan surat panggilan temuduga akan dikeluarkan. Di samping itu Ketua Jabatan berkenaan atau wakilnya juga akan dijemput sebagai salah seorang Ahli Lembaga Temuduga. Satu senarai calon juga akan diberikan kepada Unit Tapisan Keselamatan, Bahagian Mesyuarat bagi urusan tapisan keselamatan.

8.    Bagi pegawai atau kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, salinan Rekod Perkhidmatan dan Penilaian Prestasi dari Jabatan yang berkenaan adalah dikehendaki sebelum temuduga dijalankan. Setelah temuduga selesai, Lembaga Temuduga akan membuat sokongan dan butir-butir calon yang diperolehi semasa temuduga akan dikemaskinikan ke dalam SIMPA.

9.    Selepas Kertas Kerja Pengambilan bagi jawatan-jawatan yang berkenaan disediakan berserta dengan laporan/sokongan dari Lembaga Temuduga serta senarai calon-calon, perkara ini dihadapkan ke Bahagian Mesyuarat. Bahagian Mesyuarat akan melengkapkan Kertas Kerja yang berkenaan. Seterusnya Kertas Kerja tersebut akan diteliti bagi mempastikan semua maklumat yang diperlukan oleh Badan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah lengkap. Selepas ini Agenda Mesyuarat berserta dengan Kertas Kerja berkenaan disediakan untuk dihadapkan ke Badan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk dimesyuaratkan.

10.    Setelah Badan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam membuat keputusan, minit mesyuarat akan disediakan oleh Unit Minit Mesyuarat dan seterusnya disahkan. Selepas itu satu salinan minit tersebut akan diberikan ke Unit Tawaran Lantikan, Bahagian Mesyuarat untuk persediaan persuratan tawaran lantikan. Seterusnya Unit Minit Mesyuarat akan menyediakan persuratan untuk menyembahkan minit mesyuarat tersebut ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

11.    Selepas sahaja minit mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam berkenaan diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam maka surat tawaran lantikan akan dikirimkan kepada calon-calon yang berjaya. Manakala bagi pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, minit mesyuarat tersebut juga akan diedarkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu surat-surat penolakan juga akan dikirimkan bagi calon-calon yang tidak berjaya selepas temuduga oleh Unit Tawaran Lantikan, Bahagian Mesyuarat.

12.    Semua jawapan mengenai tawaran lantikan adalah dikehendaki ditujukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dan salinannya kepada Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam kemudiannya akan memaklumkan calon-calon yang berjaya tersebut untuk melapor diri bagi memulakan perkhidmatan.

  


1: Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan polis melalui Talian Kecemasan 993?

2: Apakah jenis-jenis kecemasan yang orang ramai boleh meghubungi melalui Talian Kecemasan 993?

3: Bagaimana cara malapurkan kes jenayah?

4: Bagaimana cara malapurkan kemalangan lalulintas?

5: Bagaimana cara malapurkan orang hilang?

6: Apakah jenis-jenis dokumen yang tercicir yang perlu dilaporkan kepada pihak Polis?

7: Bagaimana cara malapurkan dokumen-dokumen yang tercicir?

8: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Penolong Penguasa Polis (ASP)?

9:  Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Penolong Penguasa Polis (ASP)?

10: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

11: Bagaimanakah tatacara memohon Penolong Penguasa Polis (ASP)?

12: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Kadet Polis (Inspektor Percubaan)?

13: Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Inspektor?

14: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

15: Bagaimanakah tatacara memohon Kadet Polis (Inspektor Percubaan)?

16: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Rekrut Polis?

17: Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Rekrut Polis?

18: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

19: Bagaimanakah tatacara memohon Rekrut Polis?

20: Apakah syarat-syarat yang membolehkan pemborong dan pembekal untuk menyertai tender dan sebutharga di Pasukan Polis Diraja Brunei?

21: Bagaimana tatacaranya untuk mendaftar sebagai pemborong dan pembekal di Pasukan Polis Diraja Brunei?

22: Bagaimana tatacaranya untuk menyertai tender ($25,000 ke atas)?

23: Berapakah jumlah bayaran pendahuluan (deposit) yang dikenakan bagi mengikuti tender?

24: Bagaimana tatacaranya untuk menyertai sebutharga (dibawah $25,000)?

25: Berapakah jumlah bayaran pendahuluan (deposit) yang dikenakan bagi mengikuti sebutharga?

26: Bagaimana tatacaranya untuk mendaftar sesebuah pertubuhan di bawah Perintah Pertubuhan 2004?


27: Apakah syarat utama keahlian Jawatankuasa Tadbir Sementara pertubuhan yang akan didaftarkan?

28: Berapa lamakah proses pendaftaran pertubuhan akan dapat diselesaikan?

29: Adakah sebarang yuran pendaftaran dikenakan ?

30: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan Lesen Agensi Keselamatan?

31: Apakah maklumat-maklumat yang perlu dimuatkan ke dalam kertas cadangan penubuhan agensi keselamatan?

32: Apakah maklumat-maklumat yang perlu disertakan bersama dengan Borang A?

33: Dimanakah mendapatkan Borang A dan maklumat lanjut mengenai tatacara mendapatkan lesen agensi keselamatan?

34: Adakah sebarang bayaran dikenakan ?

35: Bagaimana tatacaranya untuk memohon penubuhan Pengawasan Kejiranan Kampong (PKK)?

36: Apakah syarat-syarat untuk menjadi ahli PKK?

37: Apakah tugas-tugas ahli PKK?

38: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion?

39: Berapakah jumlah minima yang boleh dipohonkan untuk mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion?

40: Berapakah bayaran yang dikenakan bagi setiap perkhidmatan mengiringi bullion?

41: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan kebenaran bagi mengadakan majlis keramaian?

42: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik (Certificate of Good Conduct)?

43: Berapa lamakah Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik dapat disediakan?

44: Bolehkah permohonan Sijil Pengiktirafan Kelakuan baik dibuat dari luar negeri?
 

TATACARA MEMBUAT LAPORAN


 

TALIAN KECEMASAN 993

1: Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan polis melalui Talian Kecemasan 993?

Jawapan:
Hubungi Talian Kecemasan 993 (percuma) bila-bila masa dan ianya dibukakan 24 jam sehari.
2: Apakah jenis-jenis kecemasan yang orang ramai boleh meghubungi melalui Talian Kecemasan 993?

Jawapan:

Pasukan Polis melalui Talian Kecemasan 993 akan menerima semua panggilan kecemasan yang memerlukan perkhidmatan Pasukan Polis, Bomba dan Ambulan seperti:

 • Kejadian-kejadian jenayah yang sedang/ telah berlaku.
 • Kes-kes kemalangan jalanraya.
 • Kejadian-kejadian kebakaran, kecederaan dan apa-apa jua kejadian yang boleh mengacam nyawa dan harta benda orang ramai.
 • Aduan-aduan lain seperti paip air pecah, putus bekalan elektrik dan sebagainya dimana ianya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan.


 
 

MEMBUAT LAPORAN KES JENAYAH3: Bagaimana cara malapurkan kes jenayah?

Jawapan:
Sila hubungi Talian Kecemasan 993 atau berhubung terus ke Balai-Balai Polis yang berdekatan. 
Jika menghubungi melalui Talian Kecemasan 993, sila:

 • Maklumkan kejadian dengan tenang menggunakan sama ada bahasa Melayu atau English.
 • Berikan nama pemanggil.
 • Berikan alamat yang lengkap dan keterangan yang jelas mengenai tempat kejadian termasuk nombor simpang, nama jalan, nombor rumah, jenis dan warna rumah, bangunan yang terdekat dan lain-lain keterangan yang boleh mempercepatkan dan memudahkan pihak Polis datang ke tempat kejadian.

Jika berhubung terus ke Balai-Balai Polis yang berdekatan, pastikan anda membawa bersama kad pintar (kad pengenalan) atau paspot.  Berikan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas mengenai kes jenayah yang anda alami atau saksikan seperti:

 • Tarikh, masa dan tempat kejadian jenayah berlaku.
 • Pengenalan dan penerangan mengenai orang-orang yang disangka melakukan jenayah.
 • Penjelasan mengenai kes jenayah tersebut.
 • Mana-mana maklumat yang difikirkan dapat membantu pihak polis dalam menyelesaikan kes tersebut.


 
 

MEMBUAT LAPORAN KEMALANGAN LALULINTAS4: Bagaimana cara malapurkan kemalangan lalulintas?

Jawapan:
Sila hubungi Talian Kecemasan 993 atau berhubung terus ke Balai-Balai Polis yang berdekatan. 
Jika menghubungi melalui Talian Kecemasan 993, sila:

 • Maklumkan kejadian dengan tenang menggunakan sama ada bahasa Melayu atau English.
 • Berikan nama pemanggil.
 • Berikan alamat yang lengkap dan keterangan yang jelas mengenai tempat kejadian kemalangan termasuk nombor simpang, nama jalan, bangunan yang terdekat dan lain-lain keterangan yang boleh mempercepatkan dan memudahkan pihak Polis dan agensi-agensi keselamatan lain datang ke tempat kejadian.
 • Berikan maklumat mengenai jumlah pemandu, penumpang dan orang ramai yang terlibat dalam kemalangan tersebut termasuk keterangan mengenai kecederaan, kematian, nombor-nombor pendaftaran, warna dan jenis kenderaan yang terlibat dan nama-nama saksi (jika ada)..

Jika berhubung terus ke Balai-Balai Polis yang berdekatan, pastikan anda membawa bersama kad pintar (kad pengenalan) atau paspot, “Blue Card”, Insuran dan Road-Tax kenderaan (jika kemalangan melibatkan kenderaan).  Berikan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas mengenai kemalangan tersebut seperti:

 • Keterangan sama ada kemalangan melibatkan kenderaan dengan kenderaan, kenderaan dengan pejalan-kaki atau penunggang basikal, kenderaan yang melibatkan harta benda kerajaan atau kemalangan lari
 • Tarikh, masa dan tempat kemalangan berlaku.
 • Penerangan mengenai kerosakan kenderaan.
 • Penerangan mengenai kecederaan atau korban nyawa.
 • Bilangan pendaftaran dan keterangan kenderaan yang terlibat dengan kemalangan tersebut.
 • Mana-mana maklumat yang difikirkan dapat membantu pihak polis dalam menyelesaikan kes kemalangan tersebut.


  

MEMBUAT LAPORAN ORANG HILANG5: Bagaimana cara malapurkan orang hilang?

Jawapan:
Sila hubungi Balai-Balai Polis yang berdekatan dan berjumpa dengan pegawai-pegawai yang bertugas.  Pastikan anda membawa bersama:

 • Kad pintar (kad pengenalan) atau paspot anda.
 • Gambar, kad pengenalan atau paspot orang yang dilapurkan hilang.

Berikan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas mengenai orang yang hilang seperti:

 • Keterangan orang yang hilang.
 • Pengenalan dan penerangan mengenai orang hilang.
 • Tempat yang sering dikunjungi atau kegiatan yang sering dilakukan oleh orang yang hilang.
 • Tarikh, masa dan tempat terakhir orang yang hilang tersebut dilihat.
 • Mana-mana maklumat yang difikirkan dapat membantu pihak polis dalam menyelesaikan kes tersebut.


  

MEMBUAT LAPORAN DOKUMEN-DOKUMEN TERCICIR6: Apakah jenis-jenis dokumen yang tercicir yang perlu dilaporkan kepada pihak Polis?

Jawapan:
Jenis-jenis dokumen yang tercicir yang perlu dilaporkan kepada pihak Polis adalah seperti berikut:

 • Kad pintar (kad pengenalan)
 • Paspot
 • Surat beranak
 • Resit mengambil paspot
 • Resit Pajak Gadai
 • Blue Card kereta atau motorsikal
 • Road Tax kenderaan
 • Sijil Kematian
 • Pas Masuk Pekerja Asing
 • Sijil Wang Caruman Untuk Pengambilan Pekerja
 • Kad ATM Bank
 • Kad-Kad Kredit
 • Talian Easi/Prima
 • Geran Tanah Asal
 • Buku-Buku Bank
 • Cek Bank
 • Dokumen Mahkamah
 • Mana-mana dokumen yang memerlukan laporan polis7: Bagaimana cara malapurkan dokumen-dokumen yang tercicir?

Jawapan:
Sila hubungi Balai-Balai Polis yang berdekatan dan berjumpa dengan pegawai-pegawai yang bertugas.  Pastikan anda membawa bersama kad pintar (kad pengenalan) atau paspot.  Berikan maklumat-maklumat yang tepat dan jelas mengenai dokumen-dokumen yang hilang seperti:

 • Jenis dokumen yang hilang.
 • Keterangan mengenai dokumen yang hilang.
 • Tarikh dan tempat di mana dokumen tersebut dipercayai hilang.

Dapatkan surat/memorandum yang mengesahkan laporan telah dibuat mengenai dokumen yang hilang untuk diserahkan kepada Kementerian/Jabatan atau syarikat swasta berkenaan.  Pelapor dikehendaki menandatangani Buku Repot Tercicir. 

TATACARA MEMOHON UNTUK BERKHIDMAT DENGAN PASUKAN POLIS


 

PENOLONG PENGUASA POLIS (ASP)8: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Penolong Penguasa Polis (ASP)?

Jawapan:
Syarat-syarat utama untuk berkhidmat sebagai Penolong Penguasa Polis (ASP) adalah seperti berikut:

 • Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Berumur diantara 20-28 tahun
 • Tinggi tidak kurang 1.7 meter (lelaki) atau 1.6 meter (wanita)
 • Berat badan tidak kurang 50 kg (lelaki) atau 48 kg (wanita)
 • Lulus pemeriksaan kesihatan
 • Tidak buta warna (colur blind)
9:  Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Penolong Penguasa Polis (ASP)?

Jawapan:
Mempunyai ijazah Sarjana Muda (BA/BSC) atau sebanding dengannya dalam bidang-bidang berikut

 • Law
 • Public Policy and Administration
 • Business Administration/Management
 • Criminal Justice
 • Criminalogy
 • Social Policy
 • Accounting
 • Politic
 • International Relation
 • Information Technology
 • Statistic
 • Bidang-bidang lain yang bersesuaian


 10: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

Jawapan:
Pemohon-pemohon yang terpilih akan menjalani latihan asas selama 12 bulan di Pusat Latihan Polis dan/atau di seberang laut.11: Bagaimanakah tatacara memohon Penolong Penguasa Polis (ASP)?

Jawapan:
Borang permohonan boleh diperolehi daripada Ibu Pejabat Polis Gadong pada waktu bekerja.  Borang yang lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Ibu Pejabat Polis Gadong tidak lewat daripada tarikh yang ditetapkan di dalam iklan.  Pemohon-pemohon yang berkhidmat di jabatan-jabatan kerajaan hendaklah menghadapkan melalui ketua jabatan masing-masing. 

PEGAWAI KADET POLIS (INSPEKTOR PERCUBAAN)


12: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Kadet Polis (Inspektor Percubaan)?

Jawapan:

Syarat-syarat utama untuk berkhidmat sebagai Kadet Polis (Inspektor Percubaan) adalah seperti berikut:

 • Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Berumur diantara 18-26 tahun
 • Tinggi tidak kurang 1.7 meter (lelaki) atau 1.6 meter (wanita)
 • Berat badan tidak kurang 50 kg (lelaki) atau 48 kg (wanita)
 • Ukuran minimum dada tidak kurang daripada 86.4 cm
 • Lulus pemeriksaan kesihatan
 • Tidak buta warna (colur blind)
 • Mestilah masih bujang


 13: Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Inspektor?

Jawapan:
Mempunyai Higher National Diploma (HND) atau sebanding dengannya dalam bidang-bidang berikut

 • Accounting
 • Business and Finance Studies
 • Politic
 • Communication and Computer Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Computer Studies
 • Automotive Engineering
 • Bidang-bidang lain yang bersesuaian


 14: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

Jawapan:
Pemohon-pemohon yang terpilih akan menjalani latihan asas selama 9 bulan di Pusat Latihan Polis dan/atau di luar negeri.15: Bagaimanakah tatacara memohon Kadet Polis (Inspektor Percubaan)?

Jawapan:
Borang permohonan boleh diperolehi daripada Ibu Pejabat Polis Gadong pada waktu bekerja.  Borang yang lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Ibu Pejabat Polis Gadong tidak lewat daripada tarikh yang ditetapkan di dalam iklan.  Pemohon-pemohon yang berkhidmat di jabatan-jabatan kerajaan hendaklah menghadapkan melalui ketua jabatan masing-masing. 

REKRUT POLIS16: Apakah syarat-syarat utama yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Rekrut Polis?

Jawapan:
Syarat-syarat utama untuk berkhidmat sebagai Rekrut Polis adalah seperti berikut:

 • Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Berumur diantara 18 - 21 tahun
 • Tinggi tidak kurang 1.7 meter (lelaki) atau 1.6 meter (wanita)
 • Berat badan tidak kurang 50 kg (lelaki) atau 48 kg (wanita)
 • Ukuran minimum dada tidak kurang daripada 86.4 cm
 • Lulus pemeriksaan kesihatan
 • Tidak memakai kaca mata dan tidak buta warna (colur blind)
 • Mestilah masih bujang


 17: Apakah jenis kelulusan yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai Rekrut Polis?

Jawapan:
Mempunyai sekurang-kurangnya 3 “O” level atau Voctech Pre-National Diploma atau yang sebanding dengannya dalam bidang-bidang yang bersesuaian.  “O” level dalam Bahasa Melayu, English atau salah satu bahasa lain adalah satu keutamaan.18: Berapa lamakah tempoh latihan yang akan dijalani?

Jawapan:
Pemohon-pemohon yang terpilih akan menjalani latihan asas selama 9 bulan di Pusat Latihan Polis.19: Bagaimanakah tatacara memohon Rekrut Polis?

Jawapan:
Borang permohonan boleh diperolehi daripada Ibu Pejabat Polis Gadong pada waktu bekerja.  Borang yang lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Ibu Pejabat Polis Gadong tidak lewat daripada tarikh yang ditetapkan di dalam iklan.  Pemohon-pemohon yang berkhidmat di jabatan-jabatan kerajaan hendaklah menghadapkan melalui ketua jabatan masing-masing. 

TATACARA UNTUK MENYERTAI TENDER DAN SEBUTHARGA


 

TENDER DAN SEBUTHARGA20: Apakah syarat-syarat yang membolehkan pemborong dan pembekal untuk menyertai tender dan sebutharga di Pasukan Polis Diraja Brunei?

Jawapan:
Pemborong dan pembekal hendaklah sudah berdaftar di bawah Akta Nama-Nama Perniagaan Bab 16 dan 17 dan juga telah berdaftar sebagai pemborong/pembekal di Pasukan Polis Diraja Brunei.21: Bagaimana tatacaranya untuk mendaftar sebagai pemborong dan pembekal di Pasukan Polis Diraja Brunei?

Jawapan:
Pemborong dan pembekal hendaklah memohon secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei.22: Bagaimana tatacaranya untuk menyertai tender ($25,000 ke atas)?

Jawapan:
Pemborong dan pembekal boleh mengetahui tawaran tender melalui Pelita Brunei.  Pemborong dan pembekal boleh menyertai tender-tender yang diiklankan dengan mendapatkan dokumen-dokumen tender daripada Bahagian Kewangan, Tingkat 2, Ibu Pejabat Polis Gadong.  Dokumen tender hendaklah lengkap diisikan dengan menyatakan harga tawaran mengikut spesifikasi yang ditetapkan di dalam dokumen tender.  Dokumen tender yang telah lengkap diisikan hendaklah disimpan di dalam sarong surat yang tertutup, di alamat kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan  dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang terletak di Bangunan Sekretariat, Tingkat 2, Jabatan Perdana Menteri sebelum tarikh mansuh yang dinyatakan di dalam dokumen tender.  Pasukan Polis Diraja Brunei akan menghubungi dan memaklumkan pemborong dan pembekal yang berjaya.23: Berapakah jumlah bayaran pendahuluan (deposit) yang dikenakan bagi mengikuti tender?

Jawapan:

Jumlah bayaran pendahuluan yang dikenakan  kepada pemborong dan pembekal adalah tertakluk kepada tender yang disertai.  Bayaran hendaklah dibuat secara tunai dan ianya tidak akan dikembalikan.  Pembayaran boleh dibuat pada hari Isnin hingga Khamis, jam 8.00 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.00 ptg hingga 3.30 ptg dan pada hari Sabtu daripada jam 8 pagi hingga 11 pagi.24: Bagaimana tatacaranya untuk menyertai sebutharga (dibawah $25,000)?

Jawapan:

Pemborong dan pembekal akan dimaklumkan mengenai tawaran-tawaran sebutharga.  Pemborong dan pembekal boleh menyertai sebutharga-sebutharga  yang dimaklumkan dengan mendapatkan dokumen-dokumen sebutharga daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat 2, Ibu Pejabat Polis Gadong.  Dokumen sebutharga hendaklah lengkap diisikan dengan menyatakan harga tawaran mengikut spesifikasi yang ditetapkan di dalam dokumen sebutharga.  Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisikan hendaklah disimpan di dalam sarong surat yang tertutup, di alamat kepada Perusuhjaya Polis dan  dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang terletak di tingkat bawah, Ibu Pejabat Pasukan Polis sebelum tarikh mansuh yang dinyatakan di dalam dokumen sebutharga.  Pasukan Polis Diraja Brunei akan menghubungi dan memaklumkan pemborong dan pembekal yang berjaya.25: Berapakah jumlah bayaran pendahuluan (deposit) yang dikenakan bagi mengikuti sebutharga?

Jawapan:

Pemborong dan pembekal tidak dikenakan bayaran pendehuluan (deposit) bagi mengikuti sebutharga. 

TATACARA MENDAFTAR PERTUBUHAN DI BAWAH PERINTAH PERTUBUHAN 200426: Bagaimana tatacaranya untuk mendaftar sesebuah pertubuhan di bawah Perintah Pertubuhan 2004?

Jawapan:

Setiap permohonan untuk mendaftar sesebuah pertubuhan di bawah Perintah Pertubuhan 2004 hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis selaku Pendaftar Pertubuhan dengan menyertakan maklumat-maklumat berikut:

 • Perlambagaan pertubuhan.
 • Senarai ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Sementara beserta dengan alamat penuh, nombor dan warna kad pintar (kad pengenalan), pekerjaan dan alamat majikan masing-masing.


 27: Apakah syarat utama keahlian Jawatankuasa Tadbir Sementara pertubuhan yang akan didaftarkan?

Jawapan:
Semua ahli Jawatankuasa Tadbir Sementara mestilah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kecuali permohonan untuk mendaftar pertubuhan-pertubuhan khusus bagi rakyat-asing asing seperti Singapore Association dan sebagainya.28: Berapa lamakah proses pendaftaran pertubuhan akan dapat diselesaikan?

Jawapan:
Setiap pendaftaran pertubuhan mengambil masa di antara 1-3 bulan untuk diselesaikan memandangkan ianya memerlukan ulasan dan pandangan daripada Kementerian/Jabatan yang berkenaan mengenai kesesuaian pertubuhan tersebut didaftarkan.29: Adakah sebarang yuran pendaftaran dikenakan ?

Jawapan:
Yuran pendaftaran sebanyak $200.00 akan dikenakan bagi setiap pendaftaran yang diluluskan. 

TATACARA MENDAPATKAN LESEN AGENSI KESELAMATAN30: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan Lesen Agensi Keselamatan?

Jawapan:
Setiap permohonan untuk mendapatkan Lesen Agensi Keselamatan hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis selaku Pegawai Melesen Agensi Keselamatan dengan menyertakan:

 • Sijil pendaftaran perniagaan agensi pengawal keselamatan.
 • Kertas cadangan penubuhan agensi keselamatan tersebut.
 • Borang A yang lengkap diisikan (3 salinan)


 31: Apakah maklumat-maklumat yang perlu dimuatkan ke dalam kertas cadangan penubuhan agensi keselamatan?

Jawapan:

Maklumat-maklumat yang perlu dimuatkan ke dalam kertas cadangan penubuhan agensi keselamatan adalah seperti berikut:

 • Butir-butir mengenai agensi keselamatan yang akan didaftarkan  seperti nama, alamat, no telefon, no fax, keterangan mengenai lesen perniagaan, maklumat mengenai pemohon/ pemilik agensi/ rakan kongsi/ ahli lembaga pengarah/ pengarah/ setiausaha/ pengurus dan lain-lain maklumat yang difikirkan perlu.
 • Objektif penubuhan agensi keselamatan.
 • Struktur organisasi agensi keselamatan.
 • Cadangan jumlah keanggotaan (pekerja tempatan dan asing).
 • Jenis-jenis perkhidmatan pengawalan keselamatan yang disediakan seperti kawalan bangunan, pengiring peribadi dan sebagainya.
 • Latihan asas pengawal keselamatan termasuk syllabus latihan.
 • Syarat-syarat lantikan termasuk sukatangaji dan elaun pengawal keselamatan.
 • Contoh pakaian seragam pengawal keselamatan.


 32: Apakah maklumat-maklumat yang perlu disertakan bersama dengan Borang A?

Jawapan:
Dokumen-dokumen yang perlu disertakan dengan Borang A adalah seperti berikut:

 • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan.
 • Salinan kad pintar (kad pengenalan) pemohon dan orang-orang yang disebutkan di dalam perenggan B borang tersebut.
 • 3 keping gambar saiz paspot terbaharu pemohon dan orang-orang yang disebutkan di dalam perenggan B borang tersebut.


 33: Dimanakah mendapatkan Borang A dan maklumat lanjut mengenai tatacara mendapatkan lesen agensi keselamatan?

Jawapan:

Borang A dan maklumat lanjut mengenai tatacara mendapatkan lesen agensi keselamatan boleh diperolehi daripada:
Ketua Bahagian Perlesenan Agensi Pengawal Keselamatan
Pejabat Urusetia Pesuruhjaya Polis
Bilik No: 14, Tingkat 1
Ibu Pejabat Polis Gadong
Tel: 2459500/ 2423901  Ext 31934: Adakah sebarang bayaran dikenakan ?

Jawapan:
Bayaran lesen tahunan sebanyak $500.00 akan dikenakan. 

TATACARA PENUBUHAN PENGAWASAN KEJIRANAN KAMPONG (PKK)35: Bagaimana tatacaranya untuk memohon penubuhan Pengawasan Kejiranan Kampong (PKK)?

Jawapan:
Setiap permohonan untuk menubuhkan Pengawasan Kejiranan Kampong hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis.  Ketua Perhubungan Awam Polis akan menghubungi pemohon bagi mengadakan perbincangan lanjut mengenai penubuhan PKK tersebut termasuk perbincangan mengenai keahlian jawatankuasa PKK, ahli-ahli biasa, tarikh dan tempat bagi mengadakan Majlis Pembukaan Rasmi, tarikh-tairikh dan tempat bagi mengadakan taklimat awal dan lanjutan dan lain-lain perkara yang berkaitan.36: Apakah syarat-syarat untuk menjadi ahli PKK?

Jawapan:
Antara syarat-syarat untuk menjadi ahli PKK adalah seperti berikut:

 • Rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam.
 • Bermastautin di kampong atau kawasan PKK tersebut.
 • Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 18 tahun ke atas.
 • Mempunyai rekod bersih daripada kesalahan-kesalahan jenayah dan keselamatan.
 • Setiap ahli akan diberikan Lencana PKK.  Jika ahli berpindah, Lencana PKK hendaklah diserahkan kepada Pengerusi PKK berkenaan.


 37: Apakah tugas-tugas ahli PKK?

Jawapan:
Antara tugas-tugas sukarela yang dikendalikan oleh ahli-ahli PKK termasuklah:

 • Menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan persekitaran kampong.
 • Memerhati dan mengawasi gerak-geri orang-orang yang mencurigakan yang masuk, tinggal dan merayau di kawasan atau persekitaran kampong.
 • Mengawasi setiap majlis atau acara keramaian dalam kampong.
 • Membuat rondaan keselamatan secara bergilir-gilir.
 • Membuat kerja-kerja gotong royong seperti membersihkan kawasan atau bangunan yang boleh disalahgunakan oleh anasir-anasir yang tidak diingini.
 • Menyalurkan maklumat-maklumat penting berkaitan jenayah atau  aktiviti yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan kampong kepada balai-balai atau pos-pos polis yang berdekatan.


  

TATACARA MENDAPATKAN PERKHIDMATAN MENGIRINGI BULLION38: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion?

Jawapan:

Setiap permohonan untuk mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis dengan menyatakan jumlah wang yang akan diiringi.  Bagi permohonan yang sudah pernah mendapat perkhidmatan bullion, salinan surat kebenaran terdahulu hendaklah disertakan.39: Berapakah jumlah minima yang boleh dipohonkan untuk mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion?

Jawapan:
Bagi mendapatkan perkhidmatan mengiringi bullion, jumlah wang yang akan diiringi hendaklah melebihi $20,000.00.40: Berapakah bayaran yang dikenakan bagi setiap perkhidmatan mengiringi bullion?

Jawapan:

Kadar bayaran yang dikenakan adalah tertaklok kepada pangkat pegawai-pegawai/anggota pangkat rendah yang mengiringi wang tersebut. 

TATACARA MENDAPATKAN KEBENARAN BAGI MENGADAKAN MAJLIS KERAMAIAN41: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan kebenaran bagi mengadakan majlis keramaian?

Jawapan:

Setiap permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi mengadakan majlis keramaian hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh keramaian diadakan dengan menyatakan:

 • Tempat diadakan.
 • Masa/jam keramaian diadakan.
 • Tujuan keramaian.
 • Jemputan-jemputan yang diundang. Kebenaran daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri adalah diperlukan jika bayaran masuk dikenakan.


  

TATACARA UNTUK MENDAPATKAN SIJIL PENGIKTIRAFAN KELAKUAN BAIK (CERTIFICATE OF GOOD CONDUCT)42: Bagaimana tatacaranya untuk mendapatkan Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik (Certificate of Good Conduct)?

Jawapan:

Setiap permohonan untuk mendapatkan Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik hendaklah dihadapkan secara bertulis kepada Pesuruhjaya Polis dengan menyatakan:

 • Tujuan permohonan dihadapkan.
 • Alamat dan nombor telefon pemohon di Negara Brunei Darussalam.
 • Nama dan alamat penuh kepada siapa Siji Pengiktirafan Kelakuan Baik akan ditujukan.

Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan dokumen perjalanan (paspot) dan salinan kad pintar (kad pengenalan Negara Brunei Darussalam).43: Berapa lamakah Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik dapat disediakan?
Jawapan:
Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik boleh disediakan dalam tempoh masa 2 minggu dari tarikh penerimaan surat permohonan.44: Bolehkah permohonan Sijil Pengiktirafan Kelakuan baik dibuat dari luar negeri?

Jawapan:

Permohonan Sijil Pengiktirafan Kelakuan Baik boleh dipohonkan dari luar negeri melalui Pejabat Suruhanjaya, Kedutaan atau Konsular Agong Negara Brunei Darussalam di negeri mana pemohon berada.

    

  

1: Bagaimanakah cara memohon taklimat Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam, Kumpulan Tindakan dan Performance Improvement Planning (PIP)?

2: Bagaimanakah cara memohon buku panduan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21 dan risalah Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam?


3: Bagaimanakah cara mendapatkan format Laporan Tahunan setiap kementerian/jabatan?


4: Siapakah ahli-ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?


5: Apakah peranan Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dalam Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?


6: Apakah matlamat, tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?

7: Bagaimana proses pertimbangan ke atas usaha pembaharuan / penambahbaikan yang melibatkan Perkhidmatan Awam keseluruhannya?


8: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Wawasan Perkhidmatan Awam Abad ke-21
b.    Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam
c.    Kumpulan Tindakan
d.    Performance Improvement Planning (PIP)
e.    Laporan Tahunan kementerian / jabatan kerajaan
f.    Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)


9: Bagaimanakah cara kementerian/jabatan membuat permohonan bagi menyusun semula struktur organisasinya?

10: Bagaimanakah proses penyusunan semula struktur organisasi dilaksanakan?

11: Apakah maklumat-maklumat yang diperlukan dalam penyediaan kertas cadangan penyusunan semula struktur organisasi?


12: Apakah tindakan yang diambil jika kementerian/jabatan berkenaan melambatkan penyediaan kertas cadangan?


13: Apa yang dimaksudkan dengan program pensejajaran (Alignment programme)?

14: Bagaimana cara mensejajarkan?


15: Apakah faedah-feadah yang boleh diperolehi dari program pensejajaran?

16: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :

a.    Penyusunan semula struktur organisasi kementerian / jabatan
b.    Program Pensejajaran (Alignment Program) dalam Perkhidmatan Awam


17: Apakah dia program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam?


18: Apakah objektif-objektif program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ?


19: Apakah tumpuan program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ini?

20: Apakah kategori pencalonan bagi program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ?

21: Berapakah bilangan pencalonan bagi setiap kementerian ?

22: Apakah bentuk anugerah yang dimaksudkan dalam program ACPA ini ?


23: Siapakah yang akan melaksanakan proses penilaian dan pemilihan ke atas projek/program yang telah dicalonkan untuk Anugerah tersebut ?

24: Apa yang dimaksudkan dengan MPK?

25: Apakah peranan / kepentingan MPK di dalam sebuah organisasi?

26: Apakah ciri-ciri utama MPK?

27: Apa yang dimaksudkan dengan penandaarasan?

28: Apakah objektif penandaarasan di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

29: Apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan projek penandaarasan dalam jabatan?

30: Apa yang dimaksudkan dengan SMK?


31: Apakah objektif SMK di dalam sebuah organisasi?


32: Sejauhmanakah status pelaksanaan SMK di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?


33: Apa maklumat yang terkandung di dalam SMK?

34: Apakah kemudahan-kemudahan yang terkandung di dalam SMK?


35: Apakah perisian (software) yang digunakan bagi SMK?

36: Apa yang dimaksudkan dengan SMKWB?


37: Apakah objektif SMKWB secara menyeluruh?


38: Sejauhmanakah status perkembangan SMKWB di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?


39: Apa maklumat yang terkandung di dalam SMKWB?


40: Apakah perisian yang digunakan bagi  SMKWB?

41: Apa yang dimaksudkan dengan Tatacara Penghantaran Surat Rasmi Kerajaan dan bilakan projek ini mula dilaksanakan?

42: Apakah objektif projek ini?


43: Sejauhmanakah status pelaksanaan Tatacara Penghantaran Surat Rasmi Kerajaan di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

44: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam (ACPA)
b.    Manual Prosedur Kerja (MPK)
c.    Penandaarasan (Benchmarking)
d.    Sistem Maklumat Kakitangan (SMK)
e.    Sistem Maklumat


45: Jabatan manakah yang dipertanggungjawabkan dalam memantau pelaksanaan TPOR di kementerian dan jabatan kerajaan ?


46: Bilakah TPOR diperkenalkan ?

47: Apakah inisiatif MSD dalam memberikan kefahaman tentang TPOR kepada warga perkhidmatan awam khususnya dan orang ramai amnya ?


48: Apakah media yang digunakan oleh MSD dalam memantau pelaksanaan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan ?


49: Apakah tujuan Pengauditan TPOR diwujudkan ?

50: Kementerian / Jabatan manakah yang akan terlibat dalam pengauditan TPOR ini ?

51: Bagaimanakan MSD menilai tahap pencapaian pelaksanaan TPOR di kementerian / jabatan yang diaudit ?


52: Apa yang MSD perlukan dari kementerian / jabatan yang diaudit semasa pengauditan berjalan ?

53: Bagaimanakah proses pengauditan dilaksanakan ?

54: Jabatan manakah yang dipertanggungjawabkan dalam menerima aduan-aduan orang ramai?

55: Bilakah pengendalian aduan orang ramai mula dilaksanakan ?

56: Apakah yang dimaksudkan dengan pengendalian aduan mengenai dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan?

57: Apakah tatacara yang digunakan oleh jabatan ini di dalam mengendalikan aduan-aduan yang diterima daripada orang ramai?

58: Bagaimana hendak menghadapkan sebarang aduan / ketidakpuasan terhadap perkhidmatan yang telah diberikan oleh agensi kerajaan ?

59: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :

a.    Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR)
b.    Pengauditan TPOR
TATACARA PERMOHONAN TAKLIMAT WAWASAN PERKHIDMATAN AWAM ABAD KE-21; RANCANGAN PENELITIAN SEMULA KE ATAS PERKHIDMATAN AWAM;
KUMPULAN TINDAKAN DAN PERFORMANCE IMPROVEMENT PLANNING (PIP)

TATACARA PERMOHONAN TAKLIMAT-TAKLIMAT
1: Bagaimanakah cara memohon taklimat Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam, Kumpulan Tindakan dan Performance Improvement Planning (PIP)?

Jawapan:
Kementerian atau jabatan yang berkeinginan untuk mendapatkan taklimat mengenai Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21; Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam; Kumpulan Tindakan dan Performance Improvement Planning (PIP) boleh memohon mengenai perkara-perkara berkenaan daripada Jabatan Perkhidmatan Pengurusan. Permohonan hendaklah dibuat selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh taklimat diadakan bagi membolehkan Jabatan Perkhidmatan Pengurusan membuat persediaan yang berkaitan. Kementerian atau jabatan hendaklah menghubungi pihak Jabatan Perkhidmatan Pengurusan sama ada melalui telefon di nombor 2382064 / 2382065 / 2382066 dan hendaklah disusuli dengan surat / memorandum atau menghadapkan terus surat / memorandum kepada Pengarah Perkhidmatan Pengurusan dengan menyatakan cadangan bagi perkara-perkara berikut:

 • Tarikh diadakan;
 • Masa (Jam bermula);
 • Tempat (Dewan / bilik dan bangunan yang akan digunakan);
 • Jumlah pegawai dan kakitangan yang akan menghadiri taklimat; dan,
 • Peringkat pegawai dan kakitangan (Bahagian I, II, III, IV dan V).

Pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan menghubungi kementerian atau jabatan yang membuat permohonan selewat-lewatnya tiga (3) hari setelah menerima surat / memorandum berkenaan bagi penetapan tarikh dan masa taklimat yang akan diadakan. Secara umum, taklimat Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam dan Kumpulan Tindakan akan mengambil masa selama lebih kurang satu setengah (1½) jam. Manakala taklimat  mengenai  Performance Improvement Planning (PIP) memerlukan 4 hari bekerja kerana melibatkan bengkel. Taklimat-taklimat akan disampaikan oleh seorang Pegawai Perkhidmatan Pengurusan Kanan / Pegawai Perkhidmatan Pengurusan / Penolong Pegawai Perkhidmatan Pengurusan tertakluk kepada peringkat pegawai yang akan ditaklimatkan.  Selain itu, taklimat akan menggunakan kemudahan alat pandang dengar berkomputer yang bersesuaian dan dapat digunakan di dewan / bilik taklimat yang akan digunakan.TATACARA PERMOHONAN BUKU PANDUAN WAWASAN PERKHIMATAN AWAM ABAD KE -21 DAN RANCANGAN PENELITIAN SEMULA KEATAS PERKHIDMATAN AWAM

TATACARA PERMOHONAN BUKU PANDUAN DAN RISALAH2: Bagaimanakah cara memohon buku panduan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21 dan risalah Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam?

Jawapan:
Kementerian atau jabatan yang ingin mendapatkan buku panduan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21 dan risalah Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam hendaklah memohon sama ada melalui telefon di nombor 2382064 / 2382065 / 2382066 dan hendaklah disusuli dengan surat / memorandum atau menghadapkan terus surat / memorandum kepada Pengarah Perkhidmatan Pengurusan dengan menyatakan perkara-perkara berikut:
 • Tajuk buku panduan atau risalah yang dimaksudkan;
 • Jumlah yang dipohonkan; dan,
 • Kegunaan buku panduan atau risalah berkenaan.

Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan membalas surat / memorandum berkenaan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja dengan membekalkan buku panduan atau risalah yang dipohonkan sekiranya simpanan masih ada atau mencukupi.TATACARA MENDAPATKAN FORMAT LAPORAN TAHUNAN SETIAP KEMENTERIAN/JABATAN

TATACARA FORMAT LAPORAN TAHUNAN SETIAP KEMENTERIAN/JABATAN3: Bagaimanakah cara mendapatkan format Laporan Tahunan setiap kementerian/jabatan?

Jawapan:
Kementerian atau jabatan yang ingin mendapatkan format Laporan Tahunan setiap kementerian / jabatan boleh menghubungi terus kepada Jabatan Perkhidmatan Pengurusan melalui telefon 2382064/2382065/2382066 dengan menyatakan keperluan yang dikehendaki sama ada berbentuk “softcopy” (disket) atau “hardcopy” (kertas bersaiz A4) atau dengan menghadapkan terus surat / memorandum ke Jabatan ini. Sehubungan dengan itu, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan membalas surat / memorandum berkenaan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja dengan memberikan format Laporan Tahunan setiap kementerian / jabatan yang dikehendaki.  Selain itu, format Laporan Tahunan setiap kementerian / jabatan berkenaan boleh juga didapati melalui halaman jaring (website) Jabatan Perkhidmatan Pengurusan di alamat http://www.jpp.gov.bn. Tambahan kepada itu, format Laporan Tahunan setiap kementerian / jabatan sentiasa dilampirkan dalam surat rasmi Jabatan Perdana Menteri ke semua kementerian selewat-lewatnya pada bulan Januari pada setiap tahun.KEAHLIAN JAWATANKUASA PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN AWAM (JPPA)


4: Siapakah ahli-ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?

Jawapan:
Ahli-ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) adalah seperti  berikut:
 • Pengerusi – Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri
 • Timbalan Pengerusi – Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan
 • Ahli -  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
 • Ahli -  Juruaudit Agung
 • Ahli -  Ketua Pengarah Kerja Raya
 • Ahli - Pengarah Institut Perkhidmatan Awam
 • Setiausaha – Pengarah Perkhidmatan Pengurusan
 • Urusetia - Jabatan Perkhidmatan PengurusanPERANAN JABATAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN DALAM JAWATAN KUASA PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN AWAM (JPPA)5: Apakah peranan Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dalam Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?

Jawapan:
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan bertindak selaku Urusetia bagi Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) yang mana diketuai oleh Pengarah Perkhidmatan Pengurusan selaku Setiausaha kepada jawatankuasa berkenaan.MATLAMAT, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWANTANKUASA PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN AWAM (JPPA)6: Apakah matlamat, tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)?

Jawapan:
Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) adalah peneraju Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam. Ianya bermatlamatkan untuk membina Perkhidmatan Awam yang cekap, berkesan, responsif, progresif, inovatif dan dinamik selaras dengan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, tuntutan-tuntutan, kehendak-kehendak persekiraran, pelanggan-pelanggan dan negara. Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) adalah:
 • Mengenalpasti dan membincangkan rancangan-rancangan, langkah-langkah, strategi-strategi, konsep-konsep dan idea-idea pembaharuan dan penambahbaikan yang difikirkan dapat memajukan dan meningkatkan mutu perkhidmatan dan pengurusan serta produktiviti dalam Perkhidmatan Awam;
 • Mempertimbnagkan idea-idea dan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh mana-mana agensi serta memberikan input dalam usaha-usaha untuk memperbaharui dan menambahbaikkan lagi mutu perkhidmatan dan pengurusan dalam Perkhidmatan Awam;
 • Memperakukan rancangan-rancangan pembaharuan dan penambahbaikan yang dilaksanakan yang memperolehi kejayaan cemerlang seterusnya membenarkan untuk didokumentasi bagi dikongsikan bersama dengan semua kementerian / jabatan;
 • Memastikan pemantauan dan tindakan susulan dan berterusan ke atas rancangan-rancangan dan usaha-usaha pembaharuan dan penambahbaikan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan;
 • Memberi panduan mengenai pelaksanaan rancangan-rancangan dan usaha-usaha pembaharuan dan penambahbaikan dalam Perkhidmatan Awam;
 • Merancang dan menyediakan insentif bagi memberkesankan lagi pelaksanaan rancangan-rancangan dan usaha-usaha pembaharuan dan penambahbaikan;
 • Memastikan penyampaian perkhidmatan dikendalikan dengan berkualiti, penuh pemedulian, cekap dan berkesan;
 • Memastikan maklumat-maklumat berkaitan usaha-usaha pembaharuan dan penambahbaikan di bidang pengurusan dan pentadbiran disebarluaskan;
 • Mengadakan perjumpaan-perjumpaan/lawatan-lawatan ke kementerian/jabatan/agensi-agensi berkenaan bagi mendapatkan maklumbalas mengenai pelaksanaan Civil Service-wide program/project; dan
 • Mengarahkan Urusetia bagi mengambil tindakan selanjutnya selaras dengan peranan yang dipertanggungjawabkan kepadanya.


 


TATACARA MENDAPATKAN PERTIMBANGAN KE ATAS USAHA PEMBAHARUAN/PENAMBAHBAIKAN YANG MELIBATKAN PERKHIDMATAN AWAM KESELURUHAN


 

TATACARA MENDAPATKAN PERTIMBANGAN KE ATAS USAHA PEMBAHARUAN/PENAMBAHBAIKAN
7: Bagaimana proses pertimbangan ke atas usaha pembaharuan / penambahbaikan yang melibatkan Perkhidmatan Awam keseluruhannya?

Jawapan:
Cadangan-cadangan bagi pembaharuan dan penambahbaikan ke atas pengurusan dan pentadbiran dalam Perkhidmatan Awam hendaklah terlebih dahulu dibincangkan dan disokong / dibenarkan oleh kementerian masing-masing sebelum dihadapkan terus ke Pengarah Perkhidmatan Pengurusan untuk dibawa ke Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA). Semua cadangan hendaklah dibuat dalam bentuk kertas cadangan / kertas kerja yang ditaip dalam font-font yang bersesuaian seperti Times New Roman, sekurang-kurangnya bersaiz 12 dan mengunakan jangkau 1.5. Surat sokongan atau kebenaran dari pihak kementerian masing-masing hendaklah disertakan dalam surat / memorandum yang dihadapkan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan tersebut. Kertas-kertas cadangan atau kerja berkenaan akan dibawa ke Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam mengikut giliran selewat-lewatnya 3 bulan dari tarikh penerimaan. Walaubagaimanapun, kertas cadangan bagi penyusunan semula struktur organisasi hanya akan dibawa setelah penelitian dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan yang mengambil masa 3 bulan dari tarikh penerimaan. Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan memaklumkan melalui surat / memorandum mengenai dengan penetapan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) selewat-lewatnya 3 hari bekerja.8: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Wawasan Perkhidmatan Awam Abad ke-21
b.    Rancangan Penelitian Semula Ke Atas Perkhidmatan Awam
c.    Kumpulan Tindakan
d.    Performance Improvement Planning (PIP)
e.    Laporan Tahunan kementerian / jabatan kerajaan
f.    Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA)

Jawapan:
Wakil dari kementerian atau jabatan berkenaan bolehlah berhubung terus ke :

Bahagian Dasar dan Kemajuan Pengurusan,
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,
Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Bahirah,
Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910.

atau melalui

E-Mail: msd@brunet.bn

Tel: 2382064 / 2382065 / 2382066
Fax: 2382062


PENYUSUNAN SEMULA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN9: Bagaimanakah cara kementerian/jabatan membuat permohonan bagi menyusun semula struktur organisasinya?

Jawapan:
Kementerian/Jabatan yang berhajat untuk berbuat demikian perlu menyediakan satu kertas cadangan mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Surat Pemberitahuannya bilangan 4/2002 bertarikh 29 Ramadan 1423 bersamaan 4 Disember 2002.

Kertas cadangan berkenaan kemudiannya dihadapkan kepada Setiausaha Tetap di Kementerian masing-masing untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Kementerian.

Kertas cadangan berkenaan hendaklah dihadapkan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan bersama-sama dengan surat persetujuan/pengesahan yang telah diberikan oleh pihak kementerian masing-masing. Skim-skim perkhidmatan yang dicadangkan, jika ada, hendaklah juga dihadapkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam.10: Bagaimanakah proses penyusunan semula struktur organisasi dilaksanakan?

Jawapan:
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan meneliti kertas cadangan berkenaan berdasarkan garis panduan tersebut.

Jika kertas cadangan berkenaan didapati lengkap, pihak Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan membuat penelitian terperinci ke atas kertas cadangan berkenaan selama 60 hari bekerja dan seterusnya menyediakan satu kertas penelitian untuk dihadapkan bagi pertimbangan Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA).

Jika kertas cadangan berkenaan kurang lengkap, maka ianya akan dikembalikan semula kepada kementerian/jabatan berkenaan untuk penambahbaikan dan melengkapkannya dengan maklumat-maklumat yang diperlukan.

Skop tugas Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dalam proses penyusunan semula struktur organisasi ini hanyalah tertumpu kepada mengendalikan kerja-kerja meneliti, merekabentuk dan mengubahsuai struktur organisasi sahaja. Manakala proses bagi meneliti dan mempertimbangkan tanggagaji dan syarat-syarat perkhidmatan adalah di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Tanggagaji dan Syarat-Syarat Perkhidmatan.11: Apakah maklumat-maklumat yang diperlukan dalam penyediaan kertas cadangan penyusunan semula struktur organisasi?

Jawapan:
Di antara maklumat-maklumat tersebut adalah seperti berikut:
a)    Ringkasan eksekutif;
b)    Pendahuluan;
c)    Objektif;
d)    Latar belakang;
e)    Keadaan masa kini;
f)    Perbandingan dengan organisasi-organisasi lain;
g)    Masalah-masalah yang dihadapi;
h)    Perancangan masa depan;
i)    Cadangan:
j)    Rasional cadangan;
k)    Implikasi cadangan;
l)    Penutup; dan
m)    Lampiran-Lampiran.12: Apakah tindakan yang diambil jika kementerian/jabatan berkenaan melambatkan penyediaan kertas cadangan?

Jawapan:
Pihak Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan mengambil tindakan sama ada untuk membelakangkan keutamaan permohonan bagi kajian organisasi yang dipohonkan atau memberhentikan kajian jika kementerian/jabatan:
a)    Lewat menghadapkan kertas cadangan sehingga melimpasi tempoh masa yang telah ditetapkan, setelah diberikan surat/memo susulan/peringatan sebanyak tiga (3) kali susulan; atau
b)    Melambat-lambatkan terhadap penyediaan semula kertas cadangan disebabkan oleh pembetulan/pengubahsuaian kerana tidak memenuhi perkara-perkara yang diperlukan, setelah diberikan surat/memo susulan/peringkatan sebanyak tiga (3) kali susulan.


PROGRAM PENSEJAJARAN (ALIGNMENT PROGRAM) DALAM PERKHIDMATAN AWAM13: Apa yang dimaksudkan dengan program pensejajaran (Alignment programme)?

Jawapan:
Pada tahun 2003, Program Pensejajaran telah diperkenalkan kepada Perkhidmatan Awam negara ini, di mana setiap kementerian dan jabatan Kerajaan perlu menyediakan perancangan strategik organisasi masing-masing supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi berkenaan akan dapat diselaraskan dengan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21, Rancangan Kemajuan Negara (RKN) dan hasrat negara.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-57 pada 15 Julai 2003, telah bertitah antara lainnya berbunyi:

“Di antara usaha yang telahpun diperkenalkan baru-baru ini, ialah program pensejajaran yakni ‘alignment’ di mana setiap Kementerian dan Jabatan Kerajaan perlu menyediakan perancangan strategik organisasi masing-masing supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi berkenaan akan dapat diselaraskan dengan hasrat, wawasan dan aspirasi negara yang telah digariskan.
Beta berharap semua agensi Kerajaan akan memberi tumpuan yang serius kepada program ini.”14: Bagaimana cara mensejajarkan?

Jawapan:
Di antara teknik / kaedah utama yang diguna pakai dalam pensejajaran:

a)    Perancangan strategik (strategic planning) meliputi perkara-perkara seperti penyediaan visi, misi dan matlamat strategik, penunjuk prestasi utama (key performance indicators) dan sasaran (target) kementerian/jabatan.

b)    Quality Functional Deployment (QFD) Matrix yang membantu dalam pemetaan (mapping) matlamat, sasaran, penunjuk prestasi utama dan impak, serta hubungannya dengan kementerian dan bahagian dalaman organisasi masing-masing.

c)    Penggunaan Balanced Scorecard.15: Apakah faedah-feadah yang boleh diperolehi dari program pensejajaran?

Jawapan:
Di antara faedah-faedah yang diperolehi melalui pelaksanaan program pensejajaran dalam Perkhidmatan Awam ialah:

a)    Meningkatkan lagi ketelusan (transparency) dan akauntabiliti semua peringkat dalam kementerian/jabatan;

b)    Meningkatkan lagi kerjasama, kefahaman bagi mewujudkan sinergi di antara kementerian-kementerian dalam melaksanakan projek-projek negara;

c)    Membantu dalam mewujudkan satu garis panduan yang mengandungi teknik-teknik yang seragam dalam menyediakan perancangan strategik bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan dalam perkhidmatan awam;

d)    Membantu kementerian-kementerian dalam mengenal pasti projek-projek yang dikendalikan adalah selaras dengan objektif-objektif yang digariskan dalam Rancangan Kemajuan Negara dan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21; dan
e)    Membantu memfokus daya dan usaha kementerian masing-masing dalam mengharungi cabaran-cabaran globalisasi yang ada di samping mengekalkan sebarang situasi yang tidak menentu.16: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Penyusunan semula struktur organisasi kementerian / jabatan
b.    Program Pensejajaran (Alignment Program) dalam Perkhidmatan Awam


Jawapan:
Wakil dari kementerian atau jabatan berkenaan bolehlah berhubung terus ke :

Bahagian Perkembangan Organisasi,
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,
Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Bahirah,
Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910.

atau melalui

E-Mail: msd@brunet.bn

Tel:2382064 / 2382065 / 2382066
Fax: 2382062


ANUGERAH CEMERLANG PERKHIDMATAN AWAM17: Apakah dia program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam?

Jawapan:
Program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam (ACPA) adalah merupakan salah satu usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah mempertingkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan Pentadbiran Awam Negara Brunei Darusalam.

Program ini juga merupakan penghargaan dan pengiktirafan yang diberikan khusus kepada kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan yang berhasil melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.18: Apakah objektif-objektif program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ?

Jawapan:
Objektif program ini ialah untuk :

 • Membantu Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam mencapai objektif-objektif bagi rancangan-rancangan pembaharuan pentadbiran dengan lebih berkesan;
 • Memberikan dorongan dan sebagai penggerak serta pengiktirafan rasmi kepada pegawai-pegawai dan kakitangan sama ada secara perseorangan ataupun berkumpulan/berpasukan yang lebih memberikan sumbangan cemerlang untuk meningkatkan lagi prestasi, kualiti dan produktiviti organisasi masing-masing;
 • Menggalakan persaingan yang sihat di antara pegawai-pegawai dan kakitangan dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam ke arah memperbaiki dan mempertingkatkan lagi amalan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;  dan
 • Mewujudkan kesedaran mengenai dengan prestasi, kualiti dan produktiviti dikalangan pegawai dan kakitangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


 19: Apakah tumpuan program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ini?

Jawapan:
Program ini menumpukan perhatian kepada usaha-usaha berbentuk teknologi baru, penambahbaikan atau perubahan ke atas sistem/proses/prosedur yang menjurus kepada peningkatan pendapatan, penjimatan perbelanjaan, perkembangan sumber tenaga manusia, kualiti penyampaian perkhidmatan, kepuasan hati pelanggan dan juga keberkesanan kos.20: Apakah kategori pencalonan bagi program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ?

Jawapan:
Pencalonan dibukakan dalam dua kategori berikut:

a.    Penyampaian Perkhidmatan
Projek-projek atau program-program di bawah kategori ini merupakan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan ke arah meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai dan peningkatan prestasi organisasi. Projek / program ini lebih menumpukan perhatian kepada usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan ke atas perkhidmatan-perkhidmatan yang berasaskan pelanggan / orang ramai.

b.    Kewangan
Projek-projek atau program-program di bawah kategori ini merupakan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan yang lebih menumpukan perhatian kepada kewangan yangmana mengutamakan hasil/kesan yang mengambilkira pulangan/faedah dalam bentuk kewangan.21: Berapakah bilangan pencalonan bagi setiap kementerian ?

Jawapan:
Setiap kementerian hanya dibenarkan untuk menghadapkan tidak lebih dari tiga (3) projek / program yang terbaik bagi setiap kategori.22: Apakah bentuk anugerah yang dimaksudkan dalam program ACPA ini ?

Jawapan:
Pemenang Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam bagi setiap kategori akan menerima hadiah masing-masing seperti berikut:
a.    Pertama    :    Anugerah Emas yang berupa wang berjumlah B$8,000.00 dan sebuah piala;
b.    Kedua    :    Anugerah Perak yang berupa wang berjumlah B$5,000.00 dan sebuah piala;
c.    Ketiga    :    Anugerah Gangsa yang berupa wang berjumlah B$3,000.00 dan sebuah piala;
d.    Ke-empat hingga ke-enam    :    Wang berjumlah B$1,000.00 tiap-tiap satu; dan
e.    Sijil Penghargaan akan diberikan kepada semua penyertaan.23: Siapakah yang akan melaksanakan proses penilaian dan pemilihan ke atas projek/program yang telah dicalonkan untuk Anugerah tersebut ?

Jawapan:
Proses penilaian dan pemilihan bagi Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam ini akan dilaksanakan oleh satu Panel Penilaian dan Pemilihan yang dilantik oleh Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam.


MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)24: Apa yang dimaksudkan dengan MPK?

Jawapan:
MPK atau Manual Prosedur Kerja dimaksudkan sebagai:
a.    Dokumen rujukan rasmi di peringkat kementerian dan jabatan yang mengandungi maklumat menyeluruh mengenai kementerian dan jabatan.
b.    Bahan rujukan pegawai dan kakitangan dalam melaksanakan kerja dengan jelas dan teratur secara bersistematik.
c.    Alat latihan bagi pegawai dan kakitangan yang baru dilantik atau yang baru ditukarkan kesesuatu kementerian dan jabatan.25: Apakah peranan / kepentingan MPK di dalam sebuah organisasi?

Jawapan:
Manual Prosedur Kerja merupakan bahan panduan pegawai dan kakitangan untuk mengetahui mengenai sejarah penubuhan kementerian dan jabatan, objektif, fungsi, pembahagian tugas dan tanggungjawab antara bahagian, unit, dalam kementerian dan jabatan. Melalui maklumat-maklumat ini pegawai dan kakitangan akan dapat memahami tentang:
a.    Ekspektasi kementerian dan jabatan terhadap mereka.
b.    Tuju arah yang perlu diikuti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
c.    Skop atau parameter tugas masing-masing dengan tepat di samping mengetahui tugas-tugas bahagian, unit lain dalam kementerian dan jabatan.26: Apakah ciri-ciri utama MPK?

Jawapan:
Terdapat 8 ciri utama yang terkandung dalam Manual Prosedur Kerja iaitu:
a.    Latarbelakang kementerian / jabatan;
b.    Objektif kementerian / jabatan;
c.    Carta Organisasi kementerian / jabatan;
d.    Fungsi-fungsi utama kementerian / jabatan;
e.    Aktiviti-aktiviti bagi fungsi-fungsi utama;
f.    Proses Kerja aktiviti-aktiviti utama;
g.    Carta Aliran Kerja aktiviti-aktiviti utama; dan
h.    Senarai Borang-borang yang digunakan.


PENANDAARASAN (BENCHMARKING)27: Apa yang dimaksudkan dengan penandaarasan?

Jawapan:
Penandaarasan adalah merupakan satu proses sistematik dan berterusan untuk mengenal pasti, mempelajari, mengubahsuai dan melaksanakan amalan-amalan terbaik daripada organisasi yang sama atau organisasi yang lain dan seterusnya melaksanakan amalan tersebut dalam organisasi sendiri untuk mencapai prestasi unggul. Tindakan susulan ke atas memorandum JPM bertarikh 23 April 2003 adalah perlu di mana amalan-amalan terbaik yang ada dalam Perkhidmatan Awam hendaklah dikenal pasti dan ianya disusuli dengan “showcase” mengenainya.28: Apakah objektif penandaarasan di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

Jawapan:
Penandaarasan adalah bertujuan untuk mewujudkan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam yang beriltizam memberikan perkhidmatan yang berkualiti, berkesan, cemerlang, cekap, berakhlak dan beretika.29: Apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan projek penandaarasan dalam jabatan?

Jawapan :
Pelaksanaan penandaarasan memerlukan agensi mengambil langkah-langkah tertentu supaya ia dilaksanakan dengan sistematik. Terdapat lapan langkah kesemuanya dan ianya adalah seperti berikut:

Langkah 1    :    Mengenal pasti dan Memilih Projek Penandaarasan

Langkah 2    :    Mewujudkan Pasukan Petugas Penandaarasan

Langkah 3    :    Latihan

Langkah 4    :    Mengenal pasti Amalan Terbaik dan Memilih Rakan Rujukan

Langkah 5    :    Mengumpul Maklumat

Langkah 6    :    Mengukur Jurang Perbezaan

Langkah 7    :    Mengambil Tindakan Penambahbaikan

Langkah 8    :    Menilai


SISTEM MAKLUMAT KAKITANGAN30: Apa yang dimaksudkan dengan SMK?

Jawapan:
SMK atau Sistem Maklumat Kakitangan adalah sistem catatan kakitangan secara berkomputer yang merekodkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan dan perkembangan sumber tenaga manusia, di mana maklumat-maklumat tersebut akan diproses dan dianalisa bagi keperluan pihak pengurusan.31: Apakah objektif SMK di dalam sebuah organisasi?

Jawapan:
SMK adalah bertujuan untuk membantu Bahagian Pentadbiran jabatan berkenaan dalam pemerosesan maklumat-maklumat pegawai dan kakitangan bagi keperluan pihak pengurusan.32: Sejauhmanakah status pelaksanaan SMK di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

Jawapan:
Pelaksanaan SMK adalah berterusan bagi Jabatan Perkhidmatan Pengurusan. Jabatan ini juga menunggu permintaan kementerian / jabatan bagi tujuan pemasangan sistem jika diperlukan. Sejak tahun 1998, lebih 40% kementerian / jabatan telahpun dibekalkan dan dipasang dengan sistem berkenaan33: Apa maklumat yang terkandung di dalam SMK?

Jawapan:
Maklumat-maklumat yang terkandung di dalam SMK adalah mengenai dengan pegawai / kakitangan jabatan  seperti catatan peribadi, catatan perkhidmatan dan catatan cuti.34: Apakah kemudahan-kemudahan yang terkandung di dalam SMK?

Jawapan:
Di antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di dalam SMK ialah pengiraan cuti secara automatik dan mencetak laporan-laporan catatan cuti, catatan peribadi dan juga catatan perkhidmatan setiap pegawai / kakitangan.35: Apakah perisian (software) yang digunakan bagi SMK?

Jawapan:
SMK menggunakan perisian komputer dbase 7.0 for Windows.


SISTEM MAKLUMAT KAKIKTANGAN WAKTU BEKERJA (SMKWB)36: Apa yang dimaksudkan dengan SMKWB?

Jawapan:
SMKWB atau Sistem Maklumat Kakitangan Waktu Bekerja adalah merupakan program komputer yang merekod dan menganalisa waktu bekerja dan aktiviti keluar dan masuk pejabat secara sistematik dan cepat jumlah masa bekerja pada setiap hari dan setiap bulan.37: Apakah objektif SMKWB secara menyeluruh?

Jawapan:
SMKWB adalah bertujuan untuk membantu Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Jabatan mengukur serta memantau tahap kehadiran setiap pegawai dan kakitangan dengan lebih tepat dan sistematik, sekaligus mematuhi waktu bekerja yang telahpun ditetapkan.38: Sejauhmanakah status perkembangan SMKWB di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

Jawapan:
Pelaksanaan SMKWB adalah berterusan bagi Jabatan Perkhidmatan Pengurusan. Jabatan ini juga menunggu permintaan kementerian / jabatan. Setakat ini sistem tersebut telah dipasang di 23 buah kementerian / jabatan. Manakala CD yang mengandungi program berkenaan telahpun dibekalkan kepada 39 buah kementerian / jabatan (bagi kementerian / jabatan yang minta dibekalkan). Berasaskan kepada data ini, sebanyak 62 buah kementerian / jabatan telah mempunyai / melaksanakan sistem berkenaan.39: Apa maklumat yang terkandung di dalam SMKWB?

Jawapan:
SMKWB menggunakan sistem komputer dan dilengkapi dengan formula yang khusus bagi memproses maklumat-maklumat mengenai catatan-catatan kedatangan waktu bekerja, waktu keluar / masuk pejabat dan kedatangan tambahan.40: Apakah perisian yang digunakan bagi  SMKWB?

Jawapan:
Sistem ini diagihkan dalam bentuk CD yang mengandungi perisian Visual Foxpro V2.6, iaitu Program Sistem Kedatangan dan Manual Sistem Kedatangan.


TATACARA PENGHANTARAN SURAT-SURAT RASMI KERAJAAN - PUSAT PERJUMPAAN SETEMPAT41: Apa yang dimaksudkan dengan Tatacara Penghantaran Surat Rasmi Kerajaan dan bilakan projek ini mula dilaksanakan?

Jawapan:
Projek ini adalah merupakan satu usaha untuk mengemaskinikan lagi sistem pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam khususnya dalam sistem penghantaran dan penerimaan surat-surat / dokumen-dokumen rasmi kerajaan.  Projek ini telah dilaksanakan sejak tahun 2000.42: Apakah objektif projek ini?

Jawapan:
Projek ini adalah bertujuan untuk mempercepatkan lagi penghantaran / penerimaan surat-surat atau dokumen-dokumen kerajaan antara satu kementerian / jabatan dengan kementerian / jabatan yang lain.43: Sejauhmanakah status pelaksanaan Tatacara Penghantaran Surat Rasmi Kerajaan di dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam?

Jawapan:
Projek ini adalah berterusan dan mandatori bagi setiap kementerian / jabatan. Arahan terkini Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam (JPPA) supaya projek ini diteliti semula. Di samping itu juga cadangan tapak untuk membuat bangunan bagi pusat tersebut telahpun dirancang dan dikenal pasti.44: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam (ACPA)
b.    Manual Prosedur Kerja (MPK)
c.    Penandaarasan (Benchmarking)
d.    Sistem Maklumat Kakitangan (SMK)
e.    Sistem Maklumat


Jawapan:
Wakil dari kementerian atau jabatan berkenaan bolehlah berhubung terus ke :

Bahagian Pengurusan Kualiti dan Produktiviti,
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,
Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Bahirah,
Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910.

atau melalui

E-Mail: msd@brunet.bn

Tel: 2382064 / 2382065 / 2382066

Fax: 2382062


TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI (TPOR) DAN PENGAUDITAN TPOR
45: Jabatan manakah yang dipertanggungjawabkan dalam memantau pelaksanaan TPOR di kementerian dan jabatan kerajaan ?

Jawapan:
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan (MSD), Jabatan Perdana Menteri telah dipertanggungjawabkan untuk memantau pelaksanaan TPOR di kementerian dan jabatan kerajaan46: Bilakah TPOR diperkenalkan ?

Jawapan:

 • TPOR diperkenalkan pada tahun 1995
 • Pada tahun 1997, atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, semua kementerian dan jabatan kerajaan hendaklah menyediakan TPOR masing-masing


 47: Apakah inisiatif MSD dalam memberikan kefahaman tentang TPOR kepada warga perkhidmatan awam khususnya dan orang ramai amnya ?

Jawapan:

 • MSD telah menerbitkan buku panduan TPOR pada tahun 1996 dan seterusnya cetakan kedua pada tahun 1997 dan ketiga pada tahun 2003;
 • MSD juga telah menerbitkan risalah panduan orang ramai dalam membuat aduan-aduan mengenai TPOR dan penyampaian perkhidmatan kementerian dan jabatan kerajaan pada tahun 1999;
 • Satu rancangan televisyen, TEKAD yang dikhususkan untuk menyebarluaskan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan yang disiarkan pada Julai 1998 hingga April 2000;
 • Satu segmen di Pelita Brunei juga menyebarluaskan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan disiarkan setiap keluaran bermula tahun 2001 hingga sekarang;
 • Menyampaikan taklimat kepada pegawai dan kakitangan kerajaan yang baru berkhidmat sebagai salah satu kurikulum latihan di IPA bermula tahun 2001 hingga sekarang;
 • Menyampaikan taklimat / khidmat nasihat kepada kementerian / jabatan yang memerlukan bimbingan penyediaan atau pelaksanaan TPOR


 48: Apakah media yang digunakan oleh MSD dalam memantau pelaksanaan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan ?

Jawapan:
Beberapa strategi telah dipraktikkan oleh MSD, seperti :

 • Menggumpulkan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan dan pada tahun 1999 membukukan TPOR yang dihadapkan ke MSD untuk rujukan Majlis Menteri Kabinet;
 • Pengemaskinian TPOR kementerian dan jabatan kerajaan juga telah diungkayahkan pada tahun 2002;
 • Membuat lawatan / pemeriksaan mengejut ke kementerian dan jabatan kerajaan mulai 1999 sehingga 2002;
 • Mengadakan kaji selidik mengenai tumpuan pelanggan dalam perkhidmatan awam (Mei hingga Julai 2002);
 • Mengendali dan menangani aduan mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh agensi kerajaan yang diterima dari orang ramai;
 • Meneliti pencapaian pelaksanaan TPOR kementerian dan jabatan kerajaan melalui laporan tahunan yang dihadapkan ke MSD;
 • Penelitian TPOR kementerian dan jabatan kerajaan supaya penyediaan TPOR di kementerian dan jabatan kerajaan dapat diseragamkan (standardize);
 • Strategi baru yang diperkenalkan pada tahun 2003 ialah Pengauditan TPOR


 49: Apakah tujuan Pengauditan TPOR diwujudkan ?

Jawapan:
Pengauditan TPOR diwujudkan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan TPOR di kementerian dan jabatan kerajaan.  Dengan adanya pengauditan TPOR ini, komitmen dan tahap pelaksanaan serta pencapaian TPOR yang sebenar akan dapat diketahui.50: Kementerian / Jabatan manakah yang akan terlibat dalam pengauditan TPOR ini ?

Jawapan:
Semua kementerian dan jabatan kerajaan akan diaudit TPOR mereka.  MSD membahagikan pengauditan ini kepada 3 fasa :

 • Fasa Pertama : Pengauditan ditumpukan kepada agensi kerajaan yang banyak berkhidmat dengan orang ramai (sedang berjalan pada masa ini);
 • Fasa Kedua : Melibatkan agensi kerajaan yang kurang berurusan dengan orang ramai; dan
 • Fasa Ketiga : Meliputi semua kementerian dan jabatan kerajaan.  Kementerian / jabatan yang telah diaudit di fasa pertama dan kedua akan diaudit lagi untuk mengetahui sama ada tindakan pembaikan yang telah dikemukakan semasa pengauditan dilaksanakan (revisited).


 51: Bagaimanakan MSD menilai tahap pencapaian pelaksanaan TPOR di kementerian / jabatan yang diaudit ?

Jawapan:
MSD menilai tahap pencapaian pelaksanaan TPOR melalui skop yang dibahagikan kepada 2 :

 • Pertama : Memeriksa 6 proses pelaksanaan TPOR, adakah kementerian / jabatan yang diaudit melalui semua 6 proses pelaksanaan TPOR dengan sempurna atau hanya melalui beberapa proses atau tidak sama sekali;
 • Kedua : Memeriksa pencapaian pelaksanaan TPOR bagi beberapa perkhidmatan tertentu yang sudah ditetapkan oleh MSD (selaku ‘Auditor’).  Persampelan rambang (‘random sampling’) akan dibuat terhadap beberapa perkhidmatan dan saiznya tertakluk kepada jumlah populasi perkhidmatan berkenaan.  MSD akan memeriksa fail-fail permohonan untuk mengenal pasti tahap pencapaian menepati TPOR.


 52: Apa yang MSD perlukan dari kementerian / jabatan yang diaudit semasa pengauditan berjalan ?

Jawapan:
MSD memerlukan Pegawai Sumber (pegawai di kementerian / jabatan yang diaudit yang telah dilantik oleh kementerian / jabatan berkenaan yang mahir tentang TPOR di kementerian / jabatannya).  Kerjasama dan sokongan yang padu daripada kementerian / jabatan yang diaudit terutama ketua jabatan dan Pegawai Sumber adalah penting bagi melicinkan kerja pengauditan.

 • Pegawai Sumber hendaklah sentiasa bersedia untuk memberikan kenyataan dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Pegawai Pemeriksa dan memberikan maklumat yang boleh dijadikan bahan bukti setiap kenyataan yang dikeluarkan;
 • Pegawai Sumber hendaklah memberikan salinan bagi maklumat yang diperlukan sebagai bukti keterangan seperti minit mesyuarat yang berkaitan, arahan, dokumen dan sebagainya kerana salinan maklumat ini penting di dalam penyediaan laporan;
 • Jika diperlukan, kementerian / jabatan hendaklah memberikan pengakuan / pengesahan secara bertulis (keterangan selain daripada bukti yang sudah sedia ada) mengenai arahan yang berkaitan yang diterima / diberikan secara lisan dari mana-mana pihak sama ada di dalam atau di luar kementerian / jabatan;
 • Pegawai Sumber dan pegawai lain di kementerian / jabatan berkenaan hendaklah bersikap terbuka dalam menerima setiap teguran dan saranan yang dikemukakan oleh Pegawai Pemeriksa; dan
 • Kementerian / Jabatan yang diaudit hendaklah melaksanakan tindakan pembaikan / pemulihan yang telah dicadangkan oleh MSD mengikut tarikh atau jangkamasa yang diperlukan.


 53: Bagaimanakah proses pengauditan dilaksanakan ?

Jawapan:
Pengauditan TPOR akan melalui proses –proses seperti di dalam Rajah 1.

rajahmsd 

Rajah 1 


PENGENDALIAN ADUAN-ADUAN ORANG RAMAI54: Jabatan manakah yang dipertanggungjawabkan dalam menerima aduan-aduan orang ramai?

Jawapan:
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan (MSD), Jabatan Perdana Menteri telah diberikan mandat untuk menjadi ‘focal point’ bagi orang ramai untuk menghadapkan aduan-aduan mengenai dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan.55: Bilakah pengendalian aduan orang ramai mula dilaksanakan ?

Jawapan:
Pengendalian aduan orang ramai telah mula dilaksanakan di jabatan ini pada bulan Julai 1998 iaitu berikutan dengan memorandum daripada Setiausaha Tetap,  Jabatan Perdana  Menteri.56: Apakah yang dimaksudkan dengan pengendalian aduan mengenai dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan?

Jawapan:
Aduan-aduan yang dikendalikan adalah merupakan aduan-aduan yang berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan seperti oleh kaunter-kaunter perkhidmatan, TPOR dan sistem/proses/prosedur sesuatu permohonan / perkhidmatan.57: Apakah tatacara yang digunakan oleh jabatan ini di dalam mengendalikan aduan-aduan yang diterima daripada orang ramai?

Jawapan:
Setelah aduan-aduan berkenaan diterima oleh jabatan ini, maka tatacara akan yang akan digunakan oleh jabatan ini adalah seperti berikut:

1.    Setiap aduan yang diterima akan dicatit di dalam buku “Senarai Aduan-Aduan Yang Diterima”.

2.    Setiap aduan akan dirumuskan oleh Bahagian TPOR dan Aduan, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan.

3.    Bahagian TPOR dan Aduan, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan mengklasifikan setiap aduan yang diterima mengikut taraf keselamatan seperti RAHSIA BESAR / RAHSIA / SULIT dan TERHAD.

4.    Semua aduan yang diterima akan diberikan Surat Akuan Terima yang mana menyatakan tarikh aduan diterima dan pengakuan bahawa penyiasatan akan dijalankan kepada pengadu.

5.    Bahagian TPOR dan Aduan, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan akan meneliti dan menimbangkan kaedah siasatan yang digunakan. Ini termasuklah bagi jabatan ini membuat siasatan terperinci dan menghadapkan persuratan kepada kementerian / jabatan yang berkenaan.

6.    Setelah maklumat-maklumat yang diperlukan mencukupi bagi menyokong aduan berkenaan, pertimbangan dan keputusan akan dibuat mengenai penjelasan yang diberikan oleh kementerian/ jabatan kerajaan berkenaan.

7.    Jika tindakan / pembetulan telah pun di buat oleh kementerian / jabatan kerajaan berkenaan dan jabatan ini berpuashati dengan tindakan / pembetulan berkenaan, pengadu akan dimaklumkan melalui persuratan atau e-mel dan kes ini akan dianggap selesai dan ditutup.58: Bagaimana hendak menghadapkan sebarang aduan / ketidakpuasan terhadap perkhidmatan yang telah diberikan oleh agensi kerajaan ?

Jawapan:
Pengadu bolehlah berhubung terus dengan menyatakan keterangan peribadi ke :

Bahagian Audit Pengurusan,
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,
Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Bahirah,
Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910.

atau melalui

E-Mail: msd@brunet.bn

Tel: 2382064 / 2382065 / 2382066

Fax: 2382062
atau melalui CRM sistem ini sendiri59: Bagaimana kementerian atau jabatan kerajaan boleh mendapatkan khidmat nasihat / taklimat / penerangan lanjut mengenai :
a.    Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR)
b.    Pengauditan TPOR


Jawapan:
Wakil dari kementerian atau jabatan berkenaan bolehlah berhubung terus ke :

Bahagian Audit Pengurusan,
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,
Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Bahirah,
Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910.

atau melalui

E-mail: msd@brunet.bn

Tel: 2382064 / 2382065 / 2382066

Fax: 2382062

  

1: ”Kebanyakan kes yang disiasat oleh BMR cuma lauk damit (ikan kecil / small fish), bagaimana dengan lauk besar  (ikan besar / big fish)?”

2: ”Adakah penerimaan hampers terutama semasa hari raya dan juga hadiah boleh menjadi kesalahan rasuah?”

3: Bagaimanakah cara memberi maklumat atau laporan kepada Biro Mencegah Rasuah?


4:  Apakah butir-butir yang diperlukan dalam maklumat atau laporan itu?

5: Adakah identiti pemberi maklumat atau pelapor dirahsiakan?


 
1: ”Kebanyakan kes yang disiasat oleh BMR cuma lauk damit (ikan kecil / small fish), bagaimana dengan lauk besar  (ikan besar / big fish)?”

Jawapan:
BMR tidak menafikan yang memang ada laporan atau kes-kes yang disiasat oleh BMR melibatkan lauk besar. Untuk membuktikan yang mereka ini terlibat dalam kesalahan rasuah, BMR memerlukan kerjasama yang penuh untuk menghadapkan mereka yang terlibat kemuka pengadilan. Di antara masalah yang dihadapi oleh BMR semasa menerima laporan tentang lauk besar adalah seperti berikut:

a)    Laporan diterima tidak lengkap
b)    Pelapor tidak bersedia untuk memberikan kerjasama yang penuh kepada BMR sedangkan pelapor sendiri terlibat langsung tentang kes yang dilaporkan. Alasan pelapor kerana takut menjejaskan periuk nasi mereka, tambahan lagi selalunya orang yang terlibat adalah ketuanya ataupun dari kaum keluarganya sendiri.
c)    Dokumen yang diberikan tidak lengkap dan ada yang tidak relevan
d)    Pelapor tidak berani membongkar keseluruhan perkara yang melibatkan jabatan atau organisasinya
e)    Sebahagian pelapor tidak mempunyai ‘access’ kepada dokumen ataupun bukti yang diperlukan
f)    Dan masalah utama ialah sebahagian dari mereka tidak mahu menjadi saksi semasa perbicaraan di Mahkamah

Walaubagaimanapun, sejak BMR berhasil menghadapkan beberapa kes ”lauk besar” ke Mahkamah, isu soalan seperti itu tidak lagi timbul.2: ”Adakah penerimaan hampers terutama semasa hari raya dan juga hadiah boleh menjadi kesalahan rasuah?”

Jawapan:
Menerima hampers semasa hari raya tidak akan menjadi kesalahan jika sipemberi dengan hati ikhlas tidak mempunyai tujuan tertentu. Hampers dan hadiah yang diterima dari seseorang kawan baik atau kawan lama tidak akan menjadi kesalahan asalkan tidak ada mempunyai muslihat yang tertentu bagi mendapatkan sebarang balasan atau imbalan dari sipemberi, DAN yang lebih penting tidak terdapat hubungan rasmi diantara mereka. Sebagai pegawai dan kakitangan kerajaan, jika mereka menerima benda-benda tersebut maka mereka hendaklah melaporkannya kepada pegawai atasan secara bertulis untuk tindakan selanjutnya.

Contoh 1

Seorang kerani bahagian tender telah menerima hampers dari seorang kontraktor yang selalu datang ke pejabatnya untuk ikut serta dalam beberapa tender yang dikeluarkan oleh jabatan berkenaan. Dalam hal ini memang ada terdapat hubungan rasmi di antara kerani dan kontraktor tersebut. Hampers hari raya yang diberikan oleh kontraktor itu adalah sebagai batu loncatan ataupun sebagai umpan supaya mudah untuknya meminta pertolongan akan perkembangan tender bagi melicinkan urusan tender-tendernya pada suatu masa nanti.

Contoh 2

Seorang Pegawai kerajaan tinggal sejiran dengan seorang pengurus Syarikat A. Pegawai tersebut adalah salah seorang jawatankuasa didalam menilai sebutharga-sebutharga di pejabatnya. Pengurus Syarikat A adalah salah satu syarikat yang ikut serta dalam sebutharga tersebut. Di dalam kesempatan ini Pengurus selalu memberi berbagai hadiah seperti hampers kepada keluarga pegawai kerajaan terutama sekali semasa menjelangnya hari raya. Dalam kedudukan ini, pengurus itu cuba memancing pegawai tersebut dengan harapan syarikatnya akan terpilih. Dalam konteks Akta Pencegahan Rasuah, perbuatan ini adalah menjadi kesalahan disebabkan oleh terdapatnya hubungan rasmi di antara mereka walaupun tinggal sejiran.3: Bagaimanakah cara memberi maklumat atau laporan kepada Biro Mencegah Rasuah?

Jawapan:
Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kegiatan rasuah hendaklah seberapa segera melaporkan kepada Biro Mencegah Rasuah melalui  salah satu daripada cara berikut:

1 Datang terus ke
Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah
Lapangan Terbang Lama Berakas
Bandar Seri Begawan BB3510
atau
Biro Mencegah Rasuah Cawangan Kuala Belait
No. 3, Jalan Sungai Pandan
Kuala Belait KA1931

2 Melalui telefon
Hotline-                143
Ibu Pejabat -            2382211/2382395/8721002
Cawangan Kuala Belait –        3331560/3331513/8721003

3 Melalui surat  ke alamat di atas
atau
Peti Surat 10, Gadong BS8670

4 Melalui  Faks- 2383193 /3331559

5 Menghubungi Pegawai Biro Mencegah Rasuah

6 Melalui  e mail - info@bmr.gov.bn4:  Apakah butir-butir yang diperlukan dalam maklumat atau laporan itu?

Jawapan:
Seberapa yang boleh maklumat atau aduan hendaklah mengandungi butir-butir berikut:

1.    Nama orang yang terlibat
2.    Nama saksi yang boleh membantu penyiasatan
3.    Tarikh dan waktu kejadian berlaku
4.    Tempat kejadian berlaku
5.    Jenis dan jumlah rasuah 
6.    Dokumen yang boleh membantu penyiasatan 
7.    Lain-lain perkara yang boleh membantu penyiasatan misalnya nombor kereta dan lain-lain
8.    Cerita ringkas mengenai kejadian5: Adakah identiti pemberi maklumat atau pelapor dirahsiakan?

Jawapan:
Ya, identiti pemberi maklumat atau pelapor adalah dirahsiakan mengikut peruntukan di bawah Seksyen 30 (1) dan 30 (2) dari Akta Pencegahan Rasuah (Penggal 131)

  

1: Choosing a name when registering a business or company?

2: Who can apply to register a business or company?


3: Foreign Applicant or Green identity card holder?

4: Partnership in a business or company?

5: Cost & Liability in a Business?

6: Cost & Liability in a Company?

7: Can a person start trading after receiving Certificate of Registration issued under section(s) 16 & 17 of the Business Names Act?

8: Nature of business that requires miscellaneous licence?


9: Nature of business that requires approval from other relevant authorities?

10: Address of Applicant?

11: Tax?

12: Directors of a Company?

13: Fees for Registration, Changes and Additional Information for Business?

14: Fees for Registration, Changes and Additional Information for Company?

15: Average Processing Time for Business and Company?

16: What is the legislation governing registration of marriages?

17: What kind of marriages do we register?

18: What are the documents required in order to register the marriage?

19: How much does it cost to register the marriage?

20: Does the married couple have to appear in front of the Registrar to register the marriage?

21: What if the husband or the wife is under 18 years old at the time of the marriage?

22: When do you register your marriage with the Registrar of Marriages?

23: Why do you have to register your marriage?

24: What is the opening time of the Registry?

25: What is a trademark?

26: How to apply for registration?


27: How much does it cost to register a trademark?


28: Term of protection?

29: What is an industrial design?

30: What design can be protected?

31: How to apply for registration?

32: How much does it cost to register an industrial design?

33: Term of protection?


34: What is a patent?

35: Patent protection?

36: New patent law: Patents Order 1999?


37: How to apply for re-registration of a patent under the Inventions Act?

38: How much does it cost to re-register a patent under the Inventions Act?

39: Term of protection?

40: What is copyright?

41: Copyright protection © ?

42: Term of protection?

43: What is a layout design?

44: Layout design protection?

45: Term of protection?

1: Choosing a name when registering a business or company?

Answer:
Business and Company Name

(a)    Names being applied for must not be identical or similar to any names that have already been registered at the Registry of Companies and Business Names or names or branches of foreign companies. Applicants are advised to check the computerized directory of registered companies and businesses.

(b)    Names must not contain common words and must be distinctive. Examples of common words in a name include “Toy Store”, “Clothes Boutique” or “Shoe Mart”. These names lack a distinctive term that distinguishes other similar names or businesses. However, if accompanied by a person’s name it may be approved, e.g. Toy Store Ahmad Haji Ali.

(c)    Names must not be likely to mislead the public as to the identity of any firm, individual or corporation as to the nature of its business.

(d)    There are names that requires consent from the Registrar, these are:

(i)    Names containing the words “Royal” or “Di-Raja” or names that suggest any connection with the patronage of His Majesty or the Government of His Majesty.
(ii)    Names suggesting a connection with any municipality or local authority.
(iii)    Names containing the word “Brunei” or “(B)”.
(iv)    Names containing the word “National”, “Co-operative”, “Savings”, “Trust” or “Trustee”.

(e)    Names identical or similar to any trademarks that have been registered at the Registry of Trademarks may be applied for with the consent of the trademark owner.

(f)    Names must not contain any title or part of a title conferred by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam or conferred elsewhere.

(g)    Names that contain the following words or relative terms will need to be substantiated:

(i)    Associates or partners;
(ii)    Club;
(iii)    Society;
(iv)    Professional Names e.g. Dentist, Doctor, Lawyer, Accountant, etc;
(v)    School, Academy, College, Nursery, Kindergarten etc.
(vi)    International, Joint-Venture, Holding, Conglomerate, Group, etc;
(vii)    Centre; and
(viii)    Names of International Organisations e.g. ASEAN

(h)    The meanings of the abbreviation in names such as “S.A.Y Company” or “Y.U.M Restaurant” must be given.

(i)    Names must not contain the name of a place or locality in Brunei Darussalam or anywhere else in the world.

(j)    Names must not contain numbers, either in the form of digits or words.

(k)    Names that contain a word other than English or Malay or contain word from other local dialects must be accompanied by an official translation from the Language and Literature Bureau of Negara Brunei Darussalam.

(l)    Names must not, in the opinion of the Registrar, be undesirable, inappropriate or vulgar.2: Who can apply to register a business or company?

Answer:
Business and Company

(a)    Applicant must be a citizen or a permanent resident of Brunei Darussalam i.e. holders of Yellow or Purple identity cards

(b)    Applicant must be over 18 years old at the time of registration.

(c)    Applicant must not be bankrupt.

(d)    Applicant must be sane.

(e)    Applicant who is a government officer or staff may apply, through the Head of Department, to obtain an approval from the Prime Minister’s Office.3: Foreign Applicant or Green identity card holder?

Answer:
Business Name

(a)    Foreign applicants may apply for a business name or to be included as a partner subject to approval  from:

(1)    Economic Planning & Development Board;
(2)    Labour Department; and
(3)    Immigration & National Registration Department

(b)    This process will take up to 2-3 months before the applicant received the outcome from their application.4: Partnership in a business or company?

Answer:
Business 

(a)    In a business, partnership may consist between two to twenty partners.

(b)    If the partnership is more than twenty partners than the business must be registered as a company (as stated under the Company Act Chapter 39.5: Cost & Liability in a Business?

Answer:
Business

(a)    The minimum cost of registering a business name is B$35 [i.e. B$5 for search and approval fee of one name + B$30 for Certificates of Registration issued under section(s) 16 & 17 of the Business Names Act].

(b)    Liability is ABSOLUTE which means that the registered owner is fully liable for any liabilities incurred by the business.6: Cost & Liability in a Company?

Answer:
Company

(a)    The minimum cost depends on the amount of the share capital of the company.

(b)    The company will bear any liability that may be incurred and NOT the owners.7: Can a person start trading after receiving Certificate of Registration issued under section(s) 16 & 17 of the Business Names Act?

Answer:
Business Name

Once the applicant received the Certificate of Registration issued under section(s) 16 & 17 of the Business Names Act, s/he can start trading if s/he has obtained the necessary miscellaneous licences form the Municipal Board or from the District Office depending on the area where the business is located.8: Nature of business that requires miscellaneous licence?

Answer:
Business and Company

(a)    Coffee shop, Restaurant, Hawker, Catering etc.

(b)    Boarding House, Lodging Houses or other places of public resort & entertainment such as karaoke.

(c)    Retail shop

(d)    Timber store and Furniture factories & others.9: Nature of business that requires approval from other relevant authorities?

Answer:
Business and Company

(i)    For Workshop & Automotive, the applicant must seek prior approval form the Land Transport Department.

(ii)    For Business involving finance e.g. Insurance, Money Changer, Bank, Pawn Shop, Finance Companies, Securities, Remittance Business, the applicant must seek prior approval from the Ministry of Finance.

(iii)    For education establishment e.g. School, Tuition, College, Academy, the applicant must seek an approval from the Ministry of Education.

(iv)    For Nursery, the applicant must seek prior approval from the Ministry of Culture, Youth & Sports.

(v)    For pharmacy or dealing with drugs or medicine, must seek prior approval from the Ministry of Health.

(vi)    For Entertainment matters e.g. Karaoke and Concerts or Broadcasting, must seek approval from the Ministry of Home Affairs.

(vii)    For Filling Station, must seek approval from the Ministry of Industry and Primary Resources.10: Address of Applicant?

Answer:
Business

When registering a name but the business premises does not exist yet, the applicant may register under his/her home address but only temporary.

Hence, once there is a permanent business premise, applicant must inform the Registry and fill in the Form III (section 10) together with the appropriate fee11: Tax?

Answer:
Business and Company

(a)    For businesses in sole proprietorship and partnership, NO tax is imposed.

(b)    For a company, incorporated under the Company Act, tax is imposed by the Income Tax Department.12: Directors of a Company?

Answer:
Company

(a)    For a Limited Company, the number of Directors must be 2 or more but not more than 50 people, and 50% of the Directors must be a Yellow identity card holder.

(b)    For a Public Limited Company, the number of Directors must be a minimum of two persons.13: Fees for Registration, Changes and Additional Information for Business?

Answer:
Business

(a)    Searching for a name to be used and approved – B$5 per name.

(b)    Certificate of Registrations: section 16 – B$5.

(c)    Certificate of Registration: section 17 – B$25

(d)    Any changes of:

(1) nature of business;

(2) business address;

(3) business being carried out at additional address;

(4) business address that has been abandoned;

(5) principal place of business;

(6) residential address;

(7) name of proprietor or partnership;

(8) occupation of proprietor or partnership;

Fee will be B$5 each and applicant must fill in Form III.

(e)    Where the ownership has been transferred or; the persons/corporations have retired or passed away or; new partner, the fee will be B$10 each and applicant must fill in Form III.

(f)    Upon furnishing a statement of change of particulars:

(1)    In respect of business name or the proprietorship, if furnished within 14 days of the change, the fee is B$10. However, if furnished after the 14 days, the fee will be B$20.

(2)    In respect of change of business name and any other changes which took place at the same time, if furnished within 14 days of the change, fee will be B$25. However, if furnished after the expiration of that period, the fee will be B$55.14: Fees for Registration, Changes and Additional Information for Company?

Answer:
Company

1.    Form I – Particulars of a contract relating to shares: B$10.

2.    Form I (F) – Particulars of a mortgage or charge on property in Brunei created on or after 1st January 1957 by a company incorporated outside Brunei: B$25.

3.    Form II – Statement of the amount or rate percent of the commission payable in respect of shares and of the number of share which persons have agreed for a commission to subscribe: B$25.

4.    Form II (F) – Particulars of a mortgage or charge subject to which property in Brunei has been acquired on or after 1st January 1957 by a company incorporated outside Brunei: B$25.

5.    Form III – Notice of Increase in Share Capital: B$10.

6.    Form III (F) – Return of alteration in the charter, statutes, memorandum or articles of association or other instrument constituting or defining the constitution of a company incorporated outside brunei: B$10.

7.    Form IV – Particulars of a mortgage or charge created by a company registered in Brunei: B$75.

8.    Form IV (F) – Return of alteration in the list of particulars of directors of a company incorporated outside Brunei: B$10.

9.    Form V – Particulars of a mortgage or charge subject to which property has been acquired on or after 1st January, 1957 by a company registered in Brunei: B$ 25.

10.    Form V (F) – Return of alteration in the names of address of persons resident in Brunei authorised to accept service on behalf of a company incorporated outside Brunei: B$10.

11.    Form VI – Register of Mortgage and Charges and, of Memorandum of Satisfaction: B$35.

12.    Form VII – Chronological index of charges entered in the Register: FREE of charge.

13.    Form VIII – Declaration that the provision of section 94(1) (a) and (b) of the Companies Act have been complied: B$10.

14.    Form XI – Notice to dissenting shareholders: B$10.

15.    Form X – Particulars of the Directors or managers: B$10.

16.    Form XII – Receiver of Managers’ Abstract of Receipts and Payments: B$10.

17.    Form IX – Declaration that the provision of section 94(2) (b) of the Companies Act have been complied: B$10.

18.    Form 28 – Notice by Liquidator (Appointment of Liquidator): B$10.

19.    Form 92 – Liquidator Statement of Account: B$10.

20.    Form 93 – Affidavit Verifying Statement of Liquidator’s Account: B$10.

21.    Alteration of memorandum: B$20.

22.    Annual General meeting: B$10.

23.    Balance Sheet: B$10.

24.    Form of Annual Return of a Company Having Share Capital: B$20.

25.    Extraordinary Resolution/Special Resolution: B$10.

26.    Notice of the situation of the Registered Offices: B$10.

27.    Notice of Appointment of Receivers and managers: B$25.

28.    Notice of Cessation of Business for Foreign Companies: B$10.

29.    Prospectus or Statement in Lieu of Prospectus (ceased to be a private company): B$25.

30.    Prospectus or Statement in lieu of Prospectus (A company having a share capital which does not issue a prospectus): B$25.

31.    Prospectus: B$25.

32.    Profit & Loss Account of Balance Sheet: B$10

33.    Return Allotment of Shares: B$10.

34.    Voluntary Winding Up (Passing of Special resolution by Advertising in the Gazette in Malay & English Version): B$10.

35.    Declaration of Solvency: B$10.

36.    Liquidator Statement of Account (Creditor Voluntary Winding Up); B$10.

37.    Court Order: FREE of Charge.

38.    Winding up of Companies:

(a)    Every Petition: B$50.

(b)    Every bond with sureties: B$10.

(c)    Every Subpoena or Summons: B$2.

(d)    On issuing an office copy of a judgment or order made in Court (Except an order upon a petition for winding up, an order adjourning a public examination, and an order appointing a shorthand writer)

(i)    if made in Court : B$25
(ii)    if not made in Court: B$15

(e)    Dissolved without winding up by Court Order: B$75 [for items 38(a) and 38(d)).15: Average Processing Time for Business and Company?

Answer:
Business and Company

(a)    Counter Service:

(i)    Inspection of Documents of Company and Business Names for the public: 2 days.
(ii)    Copy(s) of documents and certificates of registration: 2 days.

(b)    Search and Name Approval:

(i)    Approval of Business and Company Names: 8 days
(ii)    Time allowed to reserve approved name: 30 days

(c)    Registration of Business:

(i)    Issuing Certificate of Registration (sections 16 & 17): 10 days.
(ii)    Issuing Certificate of Registration (sections 16 & 17) with changes/alteration: 10 days
(iii)    Application of partnership for foreigner or person who’s abroad: 90 days
(iv)    Letters of cessation of Business Names:  7 days
(v)    Information on a business by letter: 14 days
(vi)    Letter reply: 14 days.

(d)    Incorporation of Company:

(i)    Examining the Memorandum & Article (document of incorporation) before incorporation: 7 days.
(ii)    Examination of Company’s Document before incorporation: 1 day.
(iii)    Incorporation of Company and responding to the application: 7 days
(iv)    Information on a company by letter: 14 days
(v)    Certificate of Registration: 10 days
(vi)    Certificate to change name/ replacement of lost certificate: 10 days
(vii)    Certificate of Incorporation of Company Abroad: 10 days
(viii)    Certificate of Entitlement to Commence Business: 7 days
(ix)    Certificate of Registration of Charges: 7 days
(x)    Memorandum of Satisfaction: 7 days

(e)    Enforcement:

(i)    Letter of Reminder on Annual Return: 90 days
(ii)    Letter of Inquiry (section 276(1) & (2)): 30 days
(iii)    Notice (section 276(3)) and Gazette: 90 days
(iv)    Process of going through the 4 relevant departments (i.e. tax, water, electric and telecom): 30 days
(v)    Striking off a company from the registry (section 276(6) and gazette: 90 daysREGISTRY OF MARRIAGES


HOW TO REGISTER A MARRIAGE


16: What is the legislation governing registration of marriages?

Answer:
The Registration of Marriages Act (Cap 124 of the Laws of Brunei Darussalam)17: What kind of marriages do we register?

Answer:
Any marriages solemnized or contracted within or outside Brunei Darussalam according to rites, ceremonies, customs or usage (except Muslim marriages, Christian marriages and Chineses marriages) may be registered.18: What are the documents required in order to register the marriage?

Answer:
The following documents are required in order to register the marriage:
1.    Statutory declaration of the marriage
2.    Original and copies of identification cards of the husband and wife
3.    Original and copies of identity cards or birth certificates of any children
4.    Death certificate of the spouse (if any)
5.    Divorce certificate of the spouse (if any)
6.    $5.00 stamp19: How much does it cost to register the marriage?

Answer:
The cost of registering the marriage is B$15.0020: Does the married couple have to appear in front of the Registrar to register the marriage?

Answer:
Parties to the marriage have to appear in person before the Registrar in order to register their marriage.21: What if the husband or the wife is under 18 years old at the time of the marriage?

Answer:
The parents or one of the parent of the husband or the wife or if both the parents are dead, the natural guardian, has to give his/her consent to the marriage.22: When do you register your marriage with the Registrar of Marriages?

Answer:
If the marriage is contracted or solemnized in Brunei Darussalam you have to register the marriage within 3 months of the ceremony.23: Why do you have to register your marriage?

Answer:
The issuance of the certificate of marriage recognizes the marriage in law.  The certificate may be required by certain authorities in certain instances such as the following:
•    application for citizenship of the wife
•    Application of work
•    For purposes of schooling of the children of the marriage
•    For registering the birth of any children of the marriage
•    For medical purposes
•    For permit to stay in Brunei Darussalam
•    For a work permit24: What is the opening time of the Registry?

Answer:
The opening time is as follows:
Monday – Thursday        8.00 – 11.00 am
2.00 – 3.00 pm

Saturday                8.00 – 11.00 am

For further enquiries please telephone: 672-2244872REGISTRY OF TRADE MARKS & INDUSTRIAL DESIGNS

HOW TO REGISTER A TRADE MARK


25: What is a trademark?

Answer:
Trademark is a symbol or sign appearing on goods or services of one trader which identifies or distinguishes it from the others.  It can be a letter, number, word, phrase or slogan, name, signature, shape, colour, logo, picture, aspect of packaging or any combination of these.  It must not be generic (eg. ‘electric’ for iron) or used customary in trade.26: How to apply for registration?

Answer:
By filing form TM 1 together with the prescribed fee with the Registry.27: How much does it cost to register a trademark?

Answer:
Application to register a trademark costs $150.00 per class of goods/services.  Once accepted, the applicant is required to pay the publication fee which is B$125.00 per application before a certificate can be issued.28: Term of protection?

Answer:
Once registered, a trademark is protected for 10 years and can be renewed for a further 10 years subject to the payment of a renewal fee.  A trademark can in fact last indefinitely, subject to renewal within the stipulated time.

The governing legislations
Trade Marks Act (Cap 98)
Trade Marks Rules (Cap 98)
HOW TO REGISTER AN INDUSTRIAL DESIGN


29: What is an industrial design?

Answer:
The unique appearance, that is the shape, configuration or ornament of an article which makes the article attractive and appealing.  The function is irrelevant and hence does not come under protection.  For example, a fork generally is not the subject of protection only the pattern applied to the fork is protected.30: What design can be protected?

Answer:
New or original, meaning it has not been registered, published, used or sold in Brunei Darussalam or elsewhere before the filing date.31: How to apply for registration?

Answer:
By filing form D1 together with the prescribed fee with the Registry.32: How much does it cost to register an industrial design?

Answer:
In the case of an application to register one industrial design for article not forming  a set of articles, the cost is B$300.00 for each article to which the industrial design is to be applied.

In the case of an application to register one industrial design for one set of articles, the cost is B$500.00

Once accepted the applicant is required to pay the publication fee which is B$500.00 per application before a certificate can be issed.33: Term of protection?

Answer:
Initially for 5 years from the filing date, renewable for a further 10 years subject to the payment of a renewal fee which is payable every 5 years.

The governing legislations
Industrial Designs Order 1999
Industrial Designs Rules 2000
HOW TO REGISTER A PATENT


34: What is a patent?

Answer:
A patent is a right or legal title which is given to the owner of the invention (inventor) by the government.  It is an exclusive right (monopoly) to manufacture, use and sell the invention for the life of the patent.35: Patent protection?

Answer:
Subsisting law: Inventions Act (Cap 72)
Any person who has obtained a grant of a patent in the United Kingdom, Malaysia or Singapore may apply to register the grant to the Registrar of Trademarks within 3 years from the date issue of such grant.36: New patent law: Patents Order 1999?

Answer:
It will be possible to apply fresh for a patent protection in Brunei Darussalam.  The new   law is yet to be enforced.37: How to apply for re-registration of a patent under the Inventions Act?

Answer:
By writing to the Registrar of Trademarks and enclosing a certified copy of the specification including drawings. If any, relating to such grant, together with a certified copy of the grant of patents.38: How much does it cost to re-register a patent under the Inventions Act?

Answer:
The fee for the certificate of registration is B$250.00.39: Term of protection?

Answer:
Subsisting law: an invention will be protected in Brunei Darussalam for as long as the foreign registration is in force.

New patent law: Standard patent last for 20 years subject to payment of maintenance fees.
HOW TO PROTECT COPYRIGHT


40: What is copyright?

Answer:
Copyright protects the original expression if ideas NOT the ideas themselves.  It protects human creativity such as artistic works (painting, sculptures), literary works (books, computer software), musical works (songs, musical compositions) and films, sound recordings, broadcasts and cable programs.


41: Copyright protection © ?

Answer:
Copyright is automatic (non-registration).  Some copyright holders issue copyright notice to indicate ownership and deter potential infringers.42: Term of protection?

Answer:
Up to 50 years after the death of the author or the first publication, whichever is later.

Governing legislation
Copyright Order 1999
HOW TO PROTECT LAYOUT DESIGNS


43: What is a layout design?

Answer:
A layout design is the design of semi-conductor silicon chips used in electrical devices such as computers, aircrafts, television, traffic lights, washing machines, watches, etc.44: Layout design protection?

Answer:
Protection is automatic (non-registration).45: Term of protection?

Answer:
If first commercially exploited within 5 years after made, protection ends on the tenth year after first commercially exploited.  In any other case, protection ends at the end of the 15 years after made.

Governing legislation
Layour Designs Order 1999

  

1: Pembayaran?

2: Surat Pengakuan (Surat Sumpah)?

3: Menyain Dokumen-Dokumen Berkenaan?


4: Bagaimana Melaporkan Kehilangan?

1: Pembayaran?

Jawapan:
1.    Membuat pembayaran bagi Surat Pengakuan, Dokumentasi, Salinan Sah, Denda dan segala pembayaran mengenai hal-hal Mahkamah.

a.    Semua pembayaran mestilah dibayar melalui kaunter pembayaran yang terletak di tingkat dua Mahkamah Besar.

b.    Sila bertanya kepada Pegawai atau Kakitangan bagi maksud tujuan awda sebelum membuat pembayaran.

c.    Pembayaran mestilah terlebih dahulu dibuat sebelum Pegawai di Jabatan ini mendatangani dokumen-dokumen yang berkenaan atau memberi resit kepada awda.

d.    Hendaklah sentiasa memastikan semua dokumen-dokumen awda tidak tertinggal.2: Surat Pengakuan (Surat Sumpah)?

Jawapan:
Surat Pengakuan (Surat Sumpah) ini adalah surat bagi mengaku segala kandungan surat tersebut adalah benar seperti: (i) melaporkan kehilangan dokumen-dokumen kerajaan seperti lesen memandu, kad pendaftaran kereta, lesen buruh dan lain-lain; (ii) mengakui apa-apa perkara yang si penandatangan mengakui benar, seperti penukaran nama, memberi sumbangan bagi melanjutkan pelajaran dan sebagainya.

1.    Borang-borang boleh didapati secara percuma di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah di tingkat bawah Mahkamah Besar di KM 1½, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan, BA1910 atau di Mahkamah-Mahkamah Sivil di setiap daerah.

2.    Jika Surat Pengakuan (Surat Sumpah) awda dikehendaki oleh Kementerian atau Pejabat Kerajaan tertentu, sila dapatkan dari mereka apa-apa yang perlu awda nyatakan.

3.    Sebelum mendatangani di depan Pegawai Mahkamah, awda hendaklah memastikan bahawa borang tersebut telah siap diisikan dengan sempurna.

4.    Pihak Pejabat Pendaftaran akan membantu awda jika awda menghadapi apa-apa kesukaran dalam mengisikan borang-borang tersebut.

5.    Selepas mengisikan borang tersebut, awda diperlukan membayar setem duti $5.00 (untuk penyimpanan awda) dan $2.00 (untuk penyimpanan pihak Mahkamah) di tingkat 2 Mahkamah Besar.3: Menyain Dokumen-Dokumen Berkenaan?

Jawapan:
1.    Sila bawa dokumen-dokumen yang berkenaan sama ada asli ataupun salinan untuk ditandatangani oleh Pegawai Mahkamah.

2.    Sila buat pembayaran yang ditetapkan di tingkat 2 Mahkamah Besar.

3.    Bagi dokumen-dokumen kerajaan (yang berkenaan sahaja) seperti Government Bond, adalah tidak dikehendaki untuk membayar.

4.    Pihak Pejabat Pendaftaran akan membantu awda jika awda menghadapi apa-apa kesukaran dalam pengurusan dokumen tersebut.4: Bagaimana Melaporkan Kehilangan?

Jawapan:
Jika ingin melaporkan kehilangan dokumen-dokumen kerajaan seperti lessen memandu, geran tanah, kad pendaftaran kereta, passport dan dokumen-dokumen persendirian ataupun swasta seperti resit deposit gadaian dan sebagainya. Sila pastikan langkah-langkah berikut:

1.    Sebelum awda datang ke Mahkamah Besar, sila pastikan awda telah membuat laporan polis di balai-balai polis yang berdekatan dengan tempat tinggal awda atau tempat kejadian berlaku.

2.    Sila buat/bawa salinan laporan polis dan salinan kad pengenalan awda sebelum melaporkan kehilangan di Mahkamah.

3.    Awda bolehlah mendapatkan Borang Surat Pengakuan (Surat Sumpah) di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret di tingkat bawah Mahkamah Besar.

4.    Borang tersebut hendaklah diisikan dengan betul dan penuh.

5.    Sila buat pembayaran di tingkat 2 mahkamah Besar.

6.    Selepas membuat pembayaran, sila ke Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret untuk Pegawai Mahkamah menjadi saksi bagi pengakuan awda.  Selepas Pegawai Mahkamah menerangkan dan bertanya kepada awda, Pegawai tersebut akan mendatangani borang Surat Pengakuan awda.

7.    Satu borang yang dichop dengan $5.00 akan diberi kepada awda dan yang $2.00 akan disimpan oleh pihak Mahkamah.
  

1: Bagaimanakah cara pelanggan-pelanggan untuk menempahnya?

2: Berapa jumlah minima yang dibenarkan oleh Jabatan Percetakan   Kerajaan untuk mencetaknya yang dibubuh nama?

3: Berapa lama tempoh penyiapannya?


4:  Apakah bentuk yang tersedia bagi buku-buku berkenaan dan berapakah harganya?


5:  Adakah buku-buku tersebut telah diluluskan sebelum dicetak dan siapakah yang bertanggungjawab meluluskannya?


6: Apa terjadi jika buku-buku yang ditempah kurang jumlah cetakannya dari jumlah asal yang dipohonkan?


7: Bagaimanakah pembayaran dilakukan?


8: Bagaimanakah cara bagi pelanggan yang ingin membeli bahan-bahan keugamaan berkenaan?


9:  Berapa jeniskah Warta Kerajaan yang dicetak oleh Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dan berapakah harga-harganya setiap senaskah?


10: Bagaimana cara bagi pelanggan yang ingin membeli dan kepada siapakah mereka berhubung terus?
PENJUALAN BUKU SURAH YASIN SERTA SURAH-SURAH PILIHAN, BUKU DIKIR, TAHTIM AL-QURAN DAN MUSHAF AL-QURAN
DI JABATAN PERCETAKKAN KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI
1: Bagaimanakah cara pelanggan-pelanggan untuk menempahnya?

Jawapan:
Pelanggan-pelanggan bolehlah menempahnya dengan mengisikan borang yang telah disediakan di Jabatan ini dengan lengkap serta membuat pembayaran pendahuluan sebanyak 50% daripada jumlah cetakan yang dipohonkan sebagai contoh jika harga $200.00 hendaklah dibayar sebanyak $100.00.  Wang pendahuluan yang telah dijelaskan tidak akan dikembalikan.2: Berapa jumlah minima yang dibenarkan oleh Jabatan Percetakan   Kerajaan untuk mencetaknya yang dibubuh nama?

Jawapan:
Jumlah minima yang dibenarkan untuk ditempah oleh pelanggan-pelanggan yang dibubuh nama sahaja ialah sebanyak 100 naskah dan banyaknya terpulang kepada pelanggan.3: Berapa lama tempoh penyiapannya?

Jawapan:
Penyiapannya bergantung kepada bentuk yang dipohonkan tetapi sekurang-kurangnya 8 hari waktu bekerja daripada tarikh memohon (buku yang tersedia dibuat awal cuma memasukkan nama yang hendak dicetak).  Jika hendak membuat perubahan, ia bergantung kepada jumlah muka suratnya, walau bagaimanapun jika edisi khas diperlukan penyiapan dalan tempoh 3 hingga 4 minggu, jumlah maksimanya 1000 naskah dan membuat perundingan dengan Ketua Bahagian Cetak Al-Quran dan Bahan-Bahan Keugamaan terlebih dahulu.4:  Apakah bentuk yang tersedia bagi buku-buku berkenaan dan berapakah harganya?

Jawapan:
Sukatan tersedia yang ada ialah A6 (105 x 148mm), A5 (148 x 210mm) dan harga-harga senaskah adalah seperti berikut:
a)    Buku Surah Yassin dari $1.00 hingga $2.50
b)    Buku Dikir dari $1.00 hingga $3.00
c)    Mushaf Al-Quran $12.00

Tetapi harga bagi perubahan isi, kulit serta yang lainnya tertakluk kepada anggaran yang dibuat di Jabatan ini dan membuat perundingan dengan Ketua Bahagian Cetak Al-Quran dan Bahan-Bahan Keugamaan.  Pada kelazimannya, Jabatan menggunakan Art Paper 135 gsm dan kulitnya menggunakan White Card 250 gsm.5:  Adakah buku-buku tersebut telah diluluskan sebelum dicetak dan siapakah yang bertanggungjawab meluluskannya?

Jawapan:
Buku-buku  tersebut  telah disemak, diperiksa dan telah diluluskan
oleh Jabatan Pusat Da’wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam sebelum dicetak.  Walau bagaimanapun pelanggan-pelanggan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan cap di Jabatan Pusat Da’wah Islamiah, Negara Brunei Darussalam atas usaha sendiri.6: Apa terjadi jika buku-buku yang ditempah kurang jumlah cetakannya dari jumlah asal yang dipohonkan?

Jawapan:
Jika buku-buku tersebut kurang dari jumlah asal yang dipohonkan cetakannya, pelanggan-pelanggan dimestikan membayar jumlah cetakan yang ada sahaja.7: Bagaimanakah pembayaran dilakukan?

Jawapan:
Pembayaran hendaklah dihadapkan ke Bahagian Kewangan di Jabatan ini yang mana pelanggan-pelanggan dimestikan membuat pembayaran sebanyak dua kali.  Pembayaran awal sebanyak 50% (pendahuluan) dan pembayaran selebihnya mestilah dijelaskan setelah percetakannya selesai (semasa hendak mengambilnya).  Masa pembayaran telah ditetapkan oleh Bahagian Kewangan Jabatan ini, iaitu:

a)    Hari Isnin hingga Khamis dari jam 8.30 pagi hingga 11.00 pagi dan dari 1.30 petang hingga 3.00 petang.
b)    Hari Sabtu dari jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi sahaja.
Sebarang pembayaran tidak akan diterima selepas waktu yang telah ditetapkan.8: Bagaimanakah cara bagi pelanggan yang ingin membeli bahan-bahan keugamaan berkenaan?

Jawapan:
Pelanggan-pelanggan bolehlah berhubung terus kepada Bahagian Cetak Al-Quran dan Bahan-Bahan Keugamaan, Jabatan Percetakan Kerajaan, Negara Brunei Darussalam untuk membuat sebarang pertanyaan atau perundingan dan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, sila hubungi talian telefon 2381560 atau 2382541.


BAHAGIAN II
PENJUALAN WARTA KERAJAAN DAN BAHAN-BAHAN PERUNDINGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
9:  Berapa jeniskah Warta Kerajaan yang dicetak oleh Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dan berapakah harga-harganya setiap senaskah?

Jawapan:
Terdapat 3 jenis Warta Kerajaan yang dicetak :-

Pertama - Warta Kerajaan Bahagian II yang berharga $5.00 senaskah.  Harga ini tertakluk kepada perubahan.
Kedua - Warta Kerajaan Bahagian IV berharga B$7.50 senaskah.
Ketiga - Warta Kerajaan Bahagian IV - Tanda-Tanda Perniagaan berharga B$8.00 senaskah.10: Bagaimana cara bagi pelanggan yang ingin membeli dan kepada siapakah mereka berhubung terus?

Jawapan:
Pelanggan-pelanggan yang ingin membelinya atau mana-mana bahan perundangan yang lain seperti buku Judgement of the Courts of Brunei Darussalam bolehlah berhubung terus kepada Bahagian Penghantaran, Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri untuk membuat sebarang pertanyaan atau perundingan dan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, sila hubungi talian telefon 2382541 sambungan 182.

  

1: Permohonan ujian air kencing?

2: Syarat-syarat menjadi 'Penjamin'?

3: Bagaimana melaporkan kegiatan dadah atau gam?

4: Permohonan Untuk Laporan Negara?

5: Permohonan Untuk Laporan Situasi Dadah Semasa?

6: Permohonan Untuk Perangkaan Dadah?

7: Syarat Permohonan Untuk Tapisan Keselamatan?

8: Permohonan Ceramah dan Pameran?

9: Aktiviti-Aktiviti Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

10: Masalah-Masalah Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

11: Penerangan Peraturan-Peraturan Pengawasan?

12: Syarat Kemasukkan ke Skim Pengawasan Biro Kawalan Narkotik atas Perintah Menteri?

13: Syarat Kemasukkan ke Pusat Pemulihan Atas Perintah Menteri?

14: Syarat Permohonan Surat Sokongan Kerja Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

15: Syarat Permohonan Keluar Negeri Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

16: Waktu Melapor Pengawasan?

17: Penerangan Peraturan-Peraturan Pengawasan?


CAWANGAN PENTADBIRAN
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT1: Permohonan ujian air kencing?

Jawapan:
Permohonan ujian air kencing adalah diterima dari pihak jabatan-jabatan Kerajaan, sekolah-sekolah, institusi pendidikan tinggi dan sektor swasta sahaja.

A)    Peraturan permohonan ujian air kencing:
1.    Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dan ditujukan kepada:-
Pengarah Biro Kawalan Narkotik
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Tungku Gadong
Bandar Seri Begawan BE2110
Negara Brunei Darusalam

2.    Permohonan ini hendaklah dinyatakan:
a)    Tujuan ujian diperlukan
b)    Keramaian calon yang akan diuji
c)    Nama orang yang mudah dihubungi mengenai permohonan ini
3.    Tarikh dan masa ujian air kencing dibuat akan ditetapkan oleh Biro Kawalan Narkotik.

B)    Proses ujian air kencing
1.    Pengambilan contoh air kencing akan dikendalikan oleh pegawai-pegaweai Biro Kawalan Narkotik yang diberikan kuasa dibawah seksyen 28(1) Akta Penyalahgunaan Dadah, Penggal 27.
2.    Contoh air kencing akan disaksikan pengambilannya dan dimasukkan ke dalam botol khas. 
3.    Pelekat keselamatan akan diisikan dengan butir-butir tertentu dan akan dilekatkan pada botol khas ini.
4.    Contoh air kencing akan dihantar ke makmal Jabatan Perkhidmatan Saintifik, Kementerian Kesihatan.
5.    Keramaian orang yang akan diambil contoh air kencing adalah terhad.
6.    Hasil keputusan analisa makmal akan diperolehi dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
7.    Buat masa ini, permohonan air kencing tidak dikenakan sebarang bayaran.CAWANGAN PELAKSANA DAN RISIKAN
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT2: Syarat-syarat menjadi 'Penjamin'?

Jawapan:
A)    Ciri-ciri seorang penjamin:
1.    Rakyat tempatan
2.    Mempunyai  pendapatan tetap
3.    Sentiasa boleh mengawasi OKT
4.    Memastikan OKT hadir ke mahkamah bila dikehendaki
5.    Bersedia untuk dipertanggungjawabkan di mahkamah untuk membayar jumlah wang jaminan SEKIRANYA OKT gagal hadir ke mahkamah

B)    Menarik diri sebagai penjamin:
1.    Penjamin mesti memaklumkan secara bertulis kepada pegawai penyiasat Biro Kawalan Narkotik
2.    Kebenaran adalah tertakluk kepada Biro Kawalan Narkotik
3.    Jika permohonan untuk menarik diri dibenarkan, penjamin mesti hadir ke Biro Kawalan Narkotik bersama dengan OKT
4.    Pegawai penyiasat akan mengistiharkan penjamin dengan secara rasmi menarik diri3: Bagaimana melaporkan kegiatan dadah atau gam?

Jawapan:
A)    Jika berlaku sesuatu kegiatan yang disyaki dadah atau gam, aduan boleh dibuat ke Biro Kawalan Narkotik melalui telefon:
1.    Talian segera 147 (semasa waktu pejabat)
2.    8777444 (selepas waktu pejabat dan semasa hari kelepasan awam)

B)  Maklumat yang diperlukan aduan dibuat:
1.  Jenis kegiatan yang disyaki, seperti :-
•    Mengedar/menjual dadah
•    Membawa masuk dadah dari luar negeri
•    Memakan/menghisap dadah
•    Menyeludup dadah
•    Menanam pokok dadah
•    Menyiruk gam
•    Dll.

2.  Nyatakan butir-butir keterangan orang yang disyaki (jika diketahui), seperti:-
•    Nama orang yang disyaki
•    Alamat tempat ia tinggal
•    Kedudukan rumahnya (bentuk rumah, warna rumah)
•    Kereta yang digunakan
•    Tempat bekerja
•    Tempat ia selalu lepak atau senang dijumpai
•    Dll.

3.  Nyatakan juga nama-nama orang yang bergiat bersama-sama dengan orang yang disyaki4.  Adakah pelapor nampak dengan matanya sendiri ada barang yang berkaitan dengan aktiviti dadah atau menyiruk gam?

5.  Nyatakan keterangan pelapor, iaitu
:-
•    Nama pelapor
•    Alamat tempat tinggal pelapor
•    No kad pengenalan pelapor
•    Nombor telefon yang mudah dihubungi

C) Semua maklumat yang diberikan ke Biro Kawalan Narkotik     adalah DIRAHSIAKAN.  Perlindungan ini diberikan oleh     peruntukan undang-undang dibawah seksyen 20 Akta     Penyalahgunaan Dadah, Penggal 27.


CAWANGAN PENYELIDIKAN
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT4: Permohonan Untuk Laporan Negara?

Jawapan:
1.  Laporan Negara disediakan oleh Cawangan Penyelidikan, Biro Kawalan Narkotik.
a.    Permohonan Untuk mendapatkan Laporan Negara yang disediakan oleh Biro Kawalan Narkotik adalah terhad kepada permohonan dari pihak Jabatan Kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berdaftar.
b.    Permohonan dari sektor swasta atau orang perseorangan tidak akan diterima.
c.    Permohonan untuk laporan negara hendaklah dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada Pengarah , Biro Kawalan Narkotik.
d.    Permohonan melalui panggilan telefon tidak akan diterima.
e.    Permohonan hendaklah menyatakan dengan lengkap :-
(i)    Nama dan tandatangan Ketua Jabatan atau Pengerusi Pertubuhan
(ii)    Tujuan Laporan Negara dipohonkan
(iii)    Nama orang yang mudah dihubungi dan nombor telefonnya
f.    Surat balasan dari Biro Kawalan Narkotik akan dibuat tidak lewat dari 14 hari (hari bekerja) dari tarikh permohonan diterima.5: Permohonan Untuk Laporan Situasi Dadah Semasa?

Jawapan:
1.    Laporan Situasi Dadah Semasa disediakan oleh Cawangan Penyelidikan, Biro Kawalan Narkotik.
a.    Permohonan Untuk mendapatkan Laporan Situasi Dadah Semasa yang disediakan oleh Biro Kawalan Narkotik adalah terhad kepada permohonan dari pihak Jabatan Kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berdaftar, bagi mengetahui laporan yang berhubungkait dengan jenis-jenis dadah yang disalahguan di Negara ini.
b.    Permohonan dari sektor swasta atau orang perseorangan tidak akan diterima.
c.    Permohonan untuk laporan hendaklah dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada Pengarah , Biro Kawalan Narkotik.
d.    Permohonan melalui panggilan telefon tidak akan diterima.
e.    Permohonan hendaklah menyatakan dengan lengkap :-
(i)    Nama dan tandatangan Ketua Jabatan atau Pengerusi Pertubuhan
(ii)   Tujuan Laporan dipohonkan
(iii)  Nama orang yang mudah dihubungi dan nombor telefonnya
f.      Surat balasan dari Biro Kawalan Narkotik akan dibuat tidak lewat dari 14 hari (hari bekerja) dari tarikh permohonan diterima.6: Permohonan Untuk Perangkaan Dadah?

Jawapan:
1.    Permohonan Untuk Jenis Perangkaan Dadah Yang Diperlukan, samada:
(i)    Perangkaan Tangkapan Bulanan
(ii)   Perangkaan Kes-Kes Yang Dibicarakan
(iii)  Perangkaan Rampasan Dadah
(iv)  Perangkaan Orang Yang Dibawah Pengawasan
a.    Permohonan untuk perangkaan dadah hanya akan diterima sekiranya permohonan dibuat dari mana-mana jabatan kerajaan, institusi pendidikan, pertubuhan yang berdaftar atau pihak media massa.
b.    Pengiraan yang dibuat adalah terhasil dari maklumat tangkapan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, bahan-bahan yang menghayalkan dan orang yang dibawah pengawasan, maklumat tangkapan yang telah dujatuhkan hukuman dan rampasan-rampasan dadah yang dibuat oleh Biro Kawalan Narkotik.
c.    Permohonan untuk perangkaan hendaklah dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada Pengarah , Biro Kawalan Narkotik.
d.    Permohonan melalui panggilan telefon tidak akan diterima.
e.    Surat balasan dari Biro Kawalan Narkotik akan dikeluarkan tidak lewat dari 14 hari (hari bekerja) dari tarikh permohonan diterima.7: Syarat Permohonan Untuk Tapisan Keselamatan?

Jawapan:
1.    Permohonan Untuk Tapisan Keselamatan di Biro Kawalan Narkotik
a.    Permohonan untuk tapisan keselamatan hanya akan diterima sekiranya permohonan dibuat dari mana-mana jabatan kerajaan atau dari pihak sektor swasta, bagi mengetahui samada nama tertentu ada rekod dadah di Biro Kawalan Narkotik.
b.    Permohonan dari pihak perseorangan tidak akan diterima.
c.     Permohonan hendaklah menyatakan :
(i)    nama penuh orang yang dipohonkan untuk tapisan keselamatan
(ii)   Nombor kad pengenalannya
d.    Surat balasan dari Biro Kawalan Narkotik akan dikeluarkan tidak lewat dari 5 hari (hari bekerja) dari tarikh permohonan diterima, tertaklok kepada keramaian nama yang dipohonkan.


CAWANGAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
8: Permohonan Ceramah dan Pameran?

Jawapan:
1.    Jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai, sekolah-sekolah, jabatan-jabatan Kerajaan dan sektor swasta
i)     Ceramah/taklimat/forum pendidikan pencegahan dadah
ii)    Pameran pendidikan pencegahan dadah
iii)    Lawatan/ceramah/pameran pendidikan pencegahan dadah ke Biro Kawalan Narkotik   

2.    Cara untuk mendapatkan perkhidmatan di atas
i)     Sila berhubung terus melalui telefon 2448877 dan sambongan ke Cawangan Pendidikan Pencegahan Dadah
ii)    Semua pegawai-pegawai dan kerani Cawangan Pendidikan Pencegahan Dadah boleh dihubungi untuk perbincangan lanjut mengenai dengan permohonan di atas, atau alamatkan persuratan kepada :-

Pengarah Biro Kawalan Narkotik
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Tungku Gadong
Bandar Seri Begawan BE2110
Negara Brunei Darussalam

iii)    Permohonan yang dihantar hendaklah menyatakan tarikh, masa, tempat dan keramaian peserta serta orang yang mudah dihubungi bagi memudahkan perbincangan/urusan seterusnya.
iv)    Persetujuan kepada setiap permohonan adalah tertakluk kepada kekosongan.
v)    Jawapan kepada permohonan lawatan/ceramah dan pameran secara lisan akan diberitahu melalui telefon dalam jangka masa tiga (3) hari.
vi)    Surat balasan kepada pihak-pihak yang memohon akan menyusul lima (5) hari dari tarikh surat permohonan diterima oleh Cawangan Pendidikan Pencegahan Dadah.


CAWANGAN PENGAWASAN
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT9: Aktiviti-Aktiviti Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

Jawapan:
1.    Aktiviti- aktiviti OYDP yang dirancang dan diungkayahkan semasa menjalani Skim Pengawasan adalah seperti berikut :-
a.    Lawatan-lawatan
b.    Kursus-kursus
c.    kaunseling Kumpulan Bantu Diri (self-help group)
d.    Penempatan kerja
e.    Taklimat/Perbincangan/Permuzakarahan
f.     Ceramah motivasi/ugama
g.    Program Kumpulan Sokongan Keluarga (family support group)10: Masalah-Masalah Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

Jawapan:
1.    Masalah-Masalah Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP) adalah seperti berikut :-
a.    Jika OYDP tidak dapat hadir melapor diri untuk Skim Pengawasan seperti sakit atau hal-hal yang tidak dapat dielakkan, adalah dinasihtkan supaya menghubungi Pegawai Pengawasan masing-masing untuk makluman mereka.
b.    Jika OYDP mengalami sebarang sakit seperti demam, selesma dan sebagainya adalah dinasihatkan untuk pergi ke klinik atau rumahsakit untuk mendapatkan ubat-ubatan. 
c.    Ubat-ubat yang diberikan dari klinik atau rumahsakit hendaklah dibawa dan dimaklumkan kepada Pegawai Pengawasan masing-masing semasa melapor  diri untuk Skim Pengawasan11: Penerangan Peraturan-Peraturan Pengawasan?

Jawapan:
1.   Pengawasan Dadah mengikut Peraturan 12(2) dari Peraturan-Peraturan Penyalahgunaan Dadah (Yayasan-Yayasan Yang Diluluskan Dan Rawatan Dan Pemulihan), 1987
a.   Melaporkan kepada Pegawai Pengawasan pada ketika-ketika dan di tempat-tempat sebagaimana yang mungkin diarahkan oleh Pegawai Pengawasan.
b.   Membenarkan Pegawai Pengawasan untuk melawat tempat kediaman kamu.
c.   Tidak menukar tempat kediaman kamu tanpa kebenaran bertulis Pegawai Pengawasan.
d.   Tidak meninggalkan Negara Brunei Darussalam tanpa kebenaran Pegawai Pengawasan.
e.   Dengan serta-merta memberitahu Pegawai Pengawasan mengenai sebarang pertukaran pekerjaan kamu.
f.     Menghadirkan diri kamu pada ketika-ketika dan di tempat-tempat untuk memberikan contoh air kencing kamu sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh Pegawai Pengawasan.
g.   Tidak dijumpai dimana-mana tempat atau bersama-sama dengan sesiapa jua sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh Pegawai Pengawasan.
h.   Menghadirkan diri kamu bagi menerima nasihat pada ketika-ketika di tempat-tempat dan dihadapan orang-orang sebagaimana yang mungkin diarahkan oleh Pegawai Pengawasan.
i.    Tidak mempunyai pada milik kamu apa jua dadah yang dikawal.
j.    Tidak akan menghisap, menyuntik pada diri kamu sendiri atau dengan cara lain memakan apa jua dadah yang dikawal.12: Syarat Kemasukkan ke Skim Pengawasan Biro Kawalan Narkotik atas Perintah Menteri?

Jawapan:
a.    Tidak mempunyai kesalahan lama.
b.    Keputusan analisa contoh air kencing atau darah tidak boleh melebihi dari 6 bulan dari tarikh ia dikeluarkan.
c.    Laporan sulit daripada pegawai perubatan yang bertugas di rumahsakit Kerajaan mengesahkan subjek terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau bahan-bahan yang menghayalkan.13: Syarat Kemasukkan ke Pusat Pemulihan Atas Perintah Menteri?

Jawapan:
a.    Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP) atau Orang Kena Tangkap (OKT) tidak pernah menjalani rawatan di Pusat Pemulihan.
b.    Tidak mempunyai kesalahan lama.
c.    Mestilah mendapat persetujuan daripada keluarga secara bertulis.
d.    Keputusan analisa contoh air kencing atau darah tidak boleh melebihi dari 6 bulan dari tarikh ia dikeluarkan.
e.    Laporan sulit daripada pegawai perubatan yang bertugas di rumahsakit Kerajaan mengesahkan OYDP atau OKT terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau bahan-bahan yang menghayalkan.14: Syarat Permohonan Surat Sokongan Kerja Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

Jawapan:
a.    OYDP hendaklah hendaklah membuat permohonan secara bertulis.
b.    Penolong Pengarah Cawangan Pengawasan akan mengarahkan Unit Pendaftaran, cawangan Pengawasan untuk membuat surat sokongan kerja.
c.    Surat sokongan kerja akan dihadapkan kepada Pengarah Biro Kawalan Narkotik untuk ditandatangani.
d.    Surat tersebut akan diserahkan melalui pos atau semasa OYDP melapor untuk pengawasan.15: Syarat Permohonan Keluar Negeri Bagi Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP)?

Jawapan:
a.    OYDP hendaklah mengisikan Borang Permohonan Keluar Negeri dari Pegawai Pengawasan seminggu sebelum dari tarikh keluar negeri.
b.    Borang Permohonan Keluar Negeri akan dihadapkan kepada Penolong Pengarah Cawangan Pengawasan.
c.    Kebenaran akan diberikan oleh Penolong Pengarah cawangan Pengawasan tertaklok kepada prestasi dan disiplin OYDP tersebut.
d.    Jika OYDP didapati keluar negeri tanpa kebenaran, ia akan didakwa kerana melanggar salah satu peraturan-peraturan pengawasan.16: Waktu Melapor Pengawasan?

Jawapan:
1.  Orang Yang Dibawah Pengawasan (OYDP) dikehendaki melapor ke Biro Kawalan Narkotik.
a.    Waktu-waktu melapor adalah seperti berikut :-

HARI dan JAM

Isnin dan Rabu
8.00 hingga 11.00 pagi
1.30 hingga 2.30 petang
7.00 hingga 8.30 malam

Sabtu
8.00 hingga 11.00 pagi
1.30 hingga 2.30 petang

b.    Melapor pada waktu malam hanya dijalankan di Cawangan Pengawasan, Daerah Brunei Muara.17: Penerangan Peraturan-Peraturan Pengawasan?

Jawapan:
1.  Pengawasan Bahan-Bahan Yang Menghayalkan mengikut Akta Bahan-Bahan Yang Menghayalkan, Penggal 161
a.    Melaporkan kepada Pegawai Pengawasan pada bila-bila masa dan tempat-tempat sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Pengawasan.
b.    Membenarkan Pegawai Pengawasan untuk melawat tempat kediaman Awang/Dayang.
c.    Memaklumkan kepada Pegawai Pengawasan sebelum membuat pertukaran alamat kediaman.
d.    Tidak meninggalkan Negara Brunei Darussalam tanpa kebenaran bertulis Pegawai Pengawasan terlebih dahulu.
e.    Memaklumkan Pegawai Pengawasan mengenai sebarang pertukaran pekerjaan Awang/Dayang.
f.    Hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Pengawasan untuk memberikan contoh darah dan air kencing apabila dikehendaki.
g.    Hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Pengawasan untuk sessi kaunseling.
h.    Tidak dijumpai dimana-mana tempat atau bersama dengan sesiapa jua sebagaimana yang dinasihatkan.
i.    Tidak akan menghidu sebarang bahan-bahan yang menghayalkan dan menyalahgunakan dadah yang dikawal.
j.    Tidak memiliki/menjual atau mengedar bahan-bahan penghayal dan dadah yang dikawal kepada sesiapa jua pun.
k.    Dan lain-lain kehendak yang akan dikeluarkan oleh Pegawai Pengawasan dari masa ke semasa.

  

1: Bagaimana Melaporkan Kejadian Kerosakan Bekalan Elektrik?

2: Bagaimana Melaporkan Kejadian Kerosakan Lampu Awam?

3: Bagaimana memohon Untuk Mendapatkan Lampu Jalan?


4: Bagaimana Memohon Untuk Menambah Atau Memindah Tiang Kawat Atas (Overhead)?

5: Bagaimana memohon Untuk Mendapatkan Semula Bekalan Elektrik Selepas Berlaku Kejadian Kebakaran?

6: Bagaimana Untuk Mendapatkan Bekalan Elektrik Setelah Fius Di Rumah atau Bangunan didapati Hilang ( Kena Curi)?PERKHIDMATAN PELANGGAN


1: Bagaimana Melaporkan Kejadian Kerosakan Bekalan Elektrik?

Jawapan:
Jika berlaku kerosakan lampu awam, sila hubungi Jabatan Perkhidmatan  Elektrik dengan mendail talian ‘hotline’ ‘144’, serta memberikan keterangan-keterangan berikut ;-

1.    Nama pemangil;
2.    Nombor telefon;
3.    Lokasi kerosakan;
4.    Jenis kerosakan, seperti lampu kelip-kelip, tidak menyala, menyala pada siang hari dan lain-lain;
5.    Tanda  pengenalan yang berdekatan bagi memudahkan Jabatan mengenalpasti tempat kejadian, seperti papan-papan tanda, mercu tanda (landmark) atau bangunan-bangunan;
6.    Samaada kerosakan melibatkan rumah pemanggil sahaja atau melibatkan rumah-rumah lain yang berdekatan; dan
7.    Bila kerosakan terjadi.2: Bagaimana Melaporkan Kejadian Kerosakan Lampu Awam?

Jawapan:
Jika berlaku kerosakan lampu awam, sila hubungi Jabatan Perkhidmatan  Elektrik dengan mendail talian ‘hotline’ ‘144’, serta memberikan keterangan-keterangan berikut;-

1.    Nama pemangil;
2.    Nombor telefon;
3.    Lokasi kerosakan;
4.    Jenis kerosakan, seperti lampu kelip-kelip, tidak menyala, menyala pada siang hari dan lain-lain;
5.    Nombor tiang yang rosak, jika ada;
6.    Jumlah lampu yang rosak; dan
7.    Bila kerosakan didapati.3: Bagaimana memohon Untuk Mendapatkan Lampu Jalan?

Jawapan:
Untuk permohonan pemasangan lampu  jalan di jalan-jalan raya dibawah kawalan pihak kerajaan sahaja.

1.    Pemohon dikehendaki menulis surat permohonan yang ditujukan kepada Pengarah Perkhidmatan Elektrik, dan dibubuh tanda Untuk Perhatian berikut:-

•    Ketua Bahagian Perkhidmatan Pelanggan bagi kawasan Daerah Brunei Muara; dan
•    Ketua Cawangan elektrik Daerah masing-masing bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong.

dengan memberikan keterangan-keterangan berikut:-

i.    Nama;
ii.    Nombor telefon;
iii.    Alamat pemohon;
iv.    Alamat lengkap tempat pemasangan yang dipohonkan; dan
v.    Lakaran rajah tempat yang dipohonkan.

2.    Keputusan permohonan tertakluk kepada hasil penilitian dan pemeriksaan Jabatan Perkhidmatan Elektrik.
3.    Pemasangan bagi permohonan yang diluluskan akan dibuat mengikut giliran masing-masing.

Perhatian
Lampu bagi kawasan bangunan komersial adalah atas tanggungan pemilik bangunan.

4.    Pemohon dikehendaki menghadapkan Borang Permohonan Penyambungan Bekalan Elektrik yang telah lengkap diisikan, kepada:-

•    Ketua Bahagian Perkhidmatan Pelanggan bagi kawasan Daerah Brunei Muara; dan
•    Ketua Cawangan Elektrik Daerah masing-masing bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong.

melalui Pemborong Pendawaian Elektrik yang berdaftar dengan
Kementerian Pembangunan dengan menyertakan perkara berikut:-

i.    Salinan Kad Pengenalan;
ii.    Salinan geran tanah;
iii.    Salinan surat kebenaran membina rumah atau bangunan dari Jabatan yang berkenaan atau pihak-pihak yang berwajib; dan
iv.    Dua (2) set rajah pendawaian elektrik (single line diagram) rumah atau bangunan.

Penyambungan hanya akan dilakukan setelah:-

i.    Tuntutan bagi penyambungan bekalan elektrik  mengikut kadar yang telah ditentukan, dijelaskan.
ii.    Jabatan menerima memorandum kebenaran atau Sijil Kesiapan bangunan untuk mendiami rumah atau bangunan tersebut dari Jabatan yang berkenaan atau pihak-pihak yang berwajib;
iii.    Lulus pengujian pendawaian elektrik yang dilaksanakan oleh Jabatan; dan
iv.    Borang Permohonan Penyambungan Bekalan Elektrik diluluskan oleh Pengarah Perkhidmatan Elektrik.

Untuk Perhatian
Borang permohonan boleh diperolehi di kaunter permohonan penyambungan bekalan elektrik di Ibu Pejabat, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan di Cawangan Elektrik Daerah masing-masing.4:    Bagaimana Memohon Untuk Menambah Atau Memindah Tiang Kawat Atas (Overhead)?

Jawapan:
Untuk permohonan Menambah atau  Memindah Tiang Kawat Atas (Overhead) Voltan Rendah.

1.    Pemohon dikehendaki menulis surat permohonan yang ditujukan kepada Pengarah Perkhidmatan Elektrik dan dibubuh tanda Untuk Perhatian, seperti berikut:-
•    Ketua Bahagian Perkhidmatan Pelanggan bagi kawasan Daerah Brunei Muara; dan
•    Ketua Cawangan Elektrik Daerah masing-masing bagi Daerah Belait, dan Temburong.

dengan menyatakan perkara berikut:-

i.    Nama;
ii.    Nombor telefon;
iii.    Alamat pemohon;
iv.    Alamat lengkap tempat pemasangan yang dipohonkan; dan
v.    Peta ukur (Survey Sheet)

2.   Keputusan permohonan tertakluk kepada hasil penelitian dan pemeriksaan Jabatan.   5:    Bagaimana memohon Untuk Mendapatkan Semula Bekalan Elektrik Selepas Berlaku Kejadian Kebakaran?

Jawapan:
Untuk Mendapatkan Semula Bekalan Elektrik Selepas Berlaku Kejadian Kebakaran

1.    Jika Sebahagian Rumah atau Bangunan sahaja yang  terbakar.
i.    Pengguna mestilah terlebih dahulu membaikpulih pendawaian yang hangus atau rosak akibat dari kebakaran dengan melantik Pemborong Pendawaian yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan.
ii.    Setelah selesai kerja-kerja membaikpulih pendawaian, pengguna hendaklah melaporkan ke Jabatan Perkhidmatan Elektrik melalui:-

•    Unit Keselamatan Kerja & Penguatkuasa bagi kawasan Daerah Brunei Muara atau melalui talian telefon ‘hotline’ 144; dan
•    Ketua Cawangan Elektrik Daerah masing-masing bagi Daerah Belait, Tutong dan Temburong.

2.    Jika keseluruhan rumah / bangunan terbakar.

i.    Pengguna dikehendaki membuat permohonan baru dengan menghadapkan Borang permohonan Penyambungan Bekalan Elektrik yang telah lengkap diisi, melalui Pemborong Pendawaian Elektrik yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan.

Untuk Perhatian
Borang permohonan boleh diperolehi di kaunter permohonan penyambungan bekalan elektrik di Ibu Pejabat, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan di Cawangan Elektrik Daerah masing-masing.6:    Bagaimana Untuk Mendapatkan Bekalan Elektrik Setelah Fius Di Rumah atau Bangunan didapati Hilang ( Kena Curi)?

Jawapan:
Untuk Mendapatkan Bekalan Elektrik Setelah Fius D Rumah Atau Bangunan Didapati Hilang (Kena Curi).

1.    Pengguna hendaklah membuat aduan ke Balai polis; dan
2.    Melaporkan ke Jabatan Perkhidmatan Elektrik melalui Unit Pemeliharaan dan Pembacaan Meter di Cawangan Elektrik Daerah masing-masing dengan membawa salinan Surat aduan yang diperolehi dari Balai Polis.

  

1: Apakah barang-barang yang di  kawal harga oleh JPKE?

2: Apakah punca kenaikan harga barang-barang makanan?

3: Kenapakah terdapat perbezaan harga bagi barang yang sama dari satu kedai ke satu kedai yang lain dan juga dari satu cawangan ke satu cawangan pasaraya yang sama?

4:  Apakah faktor-faktor lain yang menentukan naik/turun harga?

5: Apakah hak-hak pengguna?

6: Bagaimana menjadi pengguna yang bijak?

7: Di manakah orang ramai/pengguna dapat membuat aduan berhubung dengan harga barang-barang?PRICE CONTROL SECTION1: Apakah barang-barang yang di  kawal harga oleh JPKE?

Jawapan:
Ketika ini sebanyak 4 jenis barang-barang yang di tetapkan harga maximum seperti berikut:
•    Kereta
•    Rokok
•    Susu tepung  kanak-kanak
•    Minyak masak2: Apakah punca kenaikan harga barang-barang makanan?

Jawapan:
Kenaikan harga barang-barang makanan ini bukan saja dialami di Negara Brunei Darussalam, tetapi juga di seluruh dunia. Di antara faktor-faktor kenaikan harga barangan ini adalah:-
a.    Penghasilan yang berkurangan disebabkan iklim atau cuaca  buruk yang dialami oleh negara-negara pengeluar.
b.    Permintaan makanan yang bertambah di kalangan negara-negara membangun seperti India dan China.
c.    Penghasilan produk biofuel, sebagai tenaga alternatif, yang menggunakan barang makanan seperti kelapa sawit dan bijirin.
e.    Peningkatan harga minyak mentah (crude oil) di pasaran dunia yang menyebabkan kenaikan kos pengeluaran dan juga pengangkutan.
f.    Pengubahan tanah yang dapat dicucuk tanam kepada pembangunan bandaraya
g.    Penghadan eksport negara-negara pengeluar.3: Kenapakah terdapat perbezaan harga bagi barang yang sama dari satu kedai ke satu kedai yang lain dan juga dari satu cawangan ke satu cawangan pasaraya yang sama?

Jawapan:
•    Perbezaan harga bagi barang yang sama dari satu kedai ke satu kedai yang lain terjadi disebabkan oleh kenaikan harga yang cepat dari satu masa ke satu masa.  Kedai-kedai atau pasaraya yang mempunyai stok yang banyak dengan harga yang murah akan menjual dengan harga tersebut sehingga stok atau bekalan habis.  Sementara bagi yang mempunyai stok yang baru dengan harga yang mahal terpaksa menjual dengan harga yang mahal.
•    Aktiviti promosi adalah salah satu stretagik tarikan yang boleh membezakan harga dan sering digunakan untuk menggalakkan pengguna berbelanja di kedai masing-masing.
•    Berlainan pembekal juga boleh mempengaruhi perbezaan harga.
•    Disamping itu, pasaraya atau gedung-gedung dapat menjual dengan lebih murah dibanding dengan kedai runcit kerana mereka mendatangkan bekalan dalam jumlah yang besar (in bulk) dimana setiap pesanan/bekalan seperti lazimnya akan diberikan free of charge (FOC).
•    Peruncit biasa menjual barang yang sama dengan harga yang lebih mahal disebabkan seperti berikut:
a.    Stok yang terhad dan tidak mendapat FOC dari pengimport
b.    Lokasi yang kurang stretagik
c.    Permintaan yang terhad
d.    Pilihan barangan yang terhad
e.    Bekalan bergantung kepada kehendak pengimport4:  Apakah faktor-faktor lain yang menentukan naik/turun harga?

Jawapan:
Di dalam dunia perniagaan yang banyak ditentukan oleh penawaran dan permintaan, minyak atau kos pengangkutan sebenarnya hanyalah sebahagian daripada faktor yang menentukan harga barang. Selain minyak, peniaga terpaksa mengambil kira pelbagai faktor atau kos lain yang mempengaruhi harga barangan seperti bekalan, kuantiti, kualiti, kadar sewa, pertukaran matawang dan sebagainya. Sebagai contoh, sebahagian besar barang makanan di negara ini import yang mana pengimport/pengedar perlu mematuhi keperluan pembekal untuk mendapatkan bekalan secara berterusan.5: Apakah hak-hak pengguna?

Jawapan:
•    Hak untuk mendapat keperluan asas
•    Hak untuk membuat pilihan
•    Hak untuk mendapatkan maklumat
•    Hak untuk mendapat ganti rugi
•    Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat
•    Hak untuk menyuarakan pendapat
•    Hak untuk mendapat pendidikan pengguna
•    Hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat6: Bagaimana menjadi pengguna yang bijak?

Jawapan:
Terdapat empat (4) teras utama untuk menjadi pengguna yang bijak:
a.    Membeli barangan berkualiti
b.    Membuat perbandingan harga
c.    Memilih perkhidmatan terbaik
d.    Membuat pilihan yang tepat7: Di manakah orang ramai/pengguna dapat membuat aduan berhubung dengan harga barang-barang?

Jawapan:
Pengguna boleh menghubungi melalui talian hotline JPKE: 2230223 pada waktu pejabat sahaja.

Title 
body