Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMINDEF FAQs

  

Permohonan Kerja

1: Permohonan Kerja?


Jawapan:
Mereka yang berminat bolehlah menulis surat atau mengambil borang permohonan jawatan kosong apabila iklan dikeluarkan dalam Pelita Brunei atau Borneo Bulletin dengan menyertakan keterangan peribadi, gambar peribadi dan salinan sijil-sijil berkenaan kepada alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

1.    BAHAGIAN PENGAMBILAN AWAM
JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA
BLOK K19
KEMENTERIAN PERTAHANAN
BOLKIAH GARRISON BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Tel No:  2386361 / 2386860

2.    BAHAGIAN PENGAMBILAN
BAHAGIAN PEMELIHARAAN KELENGKAPAN TEKNIKAL
BLOK 101
KEMENTERIAN PERTAHANAN
BOLKIAH GARRISON BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Tel No:  2386155

Bagi keterangan lanjut atau sebarang pertanyaan berhubungan dengan pekerjaan, bolehlah berhubung terus ke bahagian-bahagian berkenaan melalui telefon yang tersebut di atas pada waktu pejabat hari Isnin hingga Jumaat.

  

1: Bagaimana ikut serta dalam tawaran Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja?

Jawapan:

1.    Tawaran disiarkan dalam Pelita Brunei dan dipaparkan di ‘notis board’ beralamat seperti di bawah ini:

Unit Tawaran, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan
Kementerian Pertahanan, Blok 150, Bolkiah Garisen
Talian Telefon:  2386196 / 198 / 203


2.    Penender hendaklah berdaftar dengan Kementerian Pembangunan.

3.    Penender mestilah mempunyai kelas dan kategori-kategori tertentu yang dikehendaki oleh Tawaran.

4.    Penender bolehlah mendapatkan dokumen tawaran dan membayar yuran tawaran di alamat Para 1 di atas.

5.    Jika Penender tidak menepati kelas dikehendaki, Penender bolehlah menghadapkan prmohonan kepada alamat berikut untuk pertimbangan:

Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja
Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garisen
Talian Faks:  2382156

  

1: Bagaimana untuk mendaftar menjadi pembekal di Kementerian Pertahanan?

2: Bagaimana untuk membuat penghantaran barangan yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan?


3: Bagaimana untuk menghadapkan tuntutan pembayaran bagi barangan / khidmat yang telah dibekalkan kepada Kementerian Pertahanan?

1: Bagaimana untuk mendaftar menjadi pembekal di Kementerian Pertahanan?

Jawapan:
Mana-mana pembekal yang berminat untuk mendaftarkan syarikat mereka sebagai pembekal di Kementerian Pertahanan, mereka bolehlah menulis surat kepada Jabatanarah ini dengan menyertakan keterangan berikut:
-    Sijil pendaftaran syarikat
-    Maklumat pemilik
-    Maklumat barangan yang pembekal berminat untuk membekal
-    Maklumat surat-surat lantikan pengedar atau penjual jika ada.

Surat berkenaan bolelah dialamatkan kepada alamat berikut:-

UNIT DOKUMENTASI & PENYELIDIKAN PASARAN
Jabatanarah Kewangan dan Perolehan
Kementerian Pertahanan
Bolkiah Garison BB3510
Brunei Darussalam.

Permohonan juga boleh dilakukan dengan menghantar melalui kiriman faksimili dan e-mail seperti berikut:
Talian faksimili  :   +673-2-381947 / +673-2-383775
Alamat Email     :    dfp2mindef@brunet.bn

Bagi keterangan lanjut, pembekal juga boleh menghubungi Pegawai di Unit berkenaan melalui telefon di talian berikut:
•    +673-2-386242
•    +673-2-3862532: Bagaimana untuk membuat penghantaran barangan yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan?

Jawapan:
Mana-mana pembekal yang hendak membuat penghantaran barang-barang yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan, mereka dikehendaki menempah tarikh untuk membuat penghantaran melalui unit berikut:

UNIT KAWALAN MUTU & PENGANGKUTAN
Jabatanarah Kewangan dan Perolehan
Kementerian Pertahanan
Bolkiah Garison BB3510
Brunei Darussalam.

Pembekal juga boleh membuat tempahan tarikh penghantaran melalui telefon di talian berikut:
•    +673-2-386261
•    +673-2-386514
Penghantaran tanpa tempahan awal tidak akan dilayan.

Penghantaran hendaklah juga disertakan dengan ‘Delivery order’ yang lengkap dengan keterangan berikut:
-    Nama barang
-    Rujukan fail
-    Bilangan inden
-    Kuantiti3: Bagaimana untuk menghadapkan tuntutan pembayaran bagi barangan / khidmat yang telah dibekalkan kepada Kementerian Pertahanan?

Jawapan:
Setelah penghantaran barang / perkhidmatan dilakukan, pembekal bolehlah menghadapkan tuntutan pembayaran (inbois) mereka terus ke bahagian Kewangan Jabatanarah ini di alamat berikut:

Bahagian Kewangan
Jabatanarah Kewangan dan Perolehan
Kementerian Pertahanan
Bolkiah Garison BB3510
Brunei Darussalam.

Pembekal-pembekal yang mahu tuntutan pembayaran mereka dibayar terus ke bank akaun mereka, adalah dikehendaki mengisi borang yang boleh diperolehi dari bahagian Kewangan di alamat di atas.

Bagi pertanyaan / keterangan lanjut, bolehlah menghubungi Pegawai / kakitangan bahagian berkenaan melalui telefon di talian-talian berikut:
•    +673-2-386181
•    +673-2-386183
•    +673-2-386185
  

1: List of countries that have signed an MOU in the field of defence with Brunei Darussalam

2: Date an MOU in the field of defence signed between Brunei and another country


3: Information on MOU format (classified)

4: Information on MOU contents with specific country (classified)

5: How to obtain a copy of the Defence White Paper?

6: List of treaties / agreements / conventions that Brunei has signed relating of defence / security

7: Information on defence bilateral activities between Brunei dan another country

8: Status of Brunei Garrison Works Services Office Seria budget application (classified)

9: Status of Estate Development Plan (classified)

1: List of countries that have signed an MOU in the field of defence with Brunei Darussalam

Answer:
For the details please contact the Research Section at 2386375 / 23863762: Date an MOU in the field of defence signed between Brunei and another country

Answer:
For the details please contact the Research Section at 2386375 / 23863763: Information on MOU format (classified)

Answer:
For the details please contact the Legal Section at 2386375 / 23867084: Information on MOU contents with specific country (classified)

Answer:
For the details please contact the Legal Section at 2386375 / 23867085: How to obtain a copy of the Defence White Paper?

Answer:
Copy of the Defence White Paper is obtainable from the Directorate of Policy Defence.  (Subject to stocks availability).  For the details please contact 2386290 / 23863746: List of treaties / agreements / conventions that Brunei has signed relating of defence / security

Answer:
For the details please contact the Legal Section at 2386375 / 23867087: Information on defence bilateral activities between Brunei dan another country

Answer:
Bilateral activities in the field of defence includes the following:
-    Meetings / Seminars / Conferences
-    Trainings
-    Attending of Courses
-    Exchange of Visits
-    Joint Defence Working Committee’s Meetings (JDWC)

Information on respective activity is obtainable from the followings:
-    Directorate of Trainings, Staff Duties/Doctrine – for information on list of meetings/seminars/conference, trainings, attending of courses
-    Public Relation Section – for information on exchange of visits
-    Directorate of Policy Defence – for information on JDWC8: Status of Brunei Garrison Works Services Office Seria budget application (classified)

Answer:
The nature of this information is confidential and only accessible to relevant parties. Concerned parties may contact Research Section at 2386375 / 23863769: Status of Estate Development Plan (classified)

Answer:
The nature of this information is confidential and only accessible to relevant parties.  Concerned parties may contact the Director of Development and Works Services for further information

Title 
body