Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PMO-Slogan-2021


PMO Slogan 2021


​​1.Mensyukuri Ni'mat Kesihatan Sebagai Anugerah Allah
January 2021
2.Menjayakan Wawasan Brunei 2035
February 2021
3.Hutan Adalah Warisan Negara
March 2021
4.Al-Quran Panduan Kehidupan
April 2021
5.Memelihara Keamanan Ke Arah Kesejahteraan dan Kedaulatan Negara
May 2021
6.Alam Sekitar Bersih Untuk Masa Depan
June 2021
7.Rakyat Ta'at Mendaulatkan Raja
July 2021
8. ​Belia Berwawasan, Negara Cemerlang
August 2021
9.Perkhidmatan Awam Berintegriti dan Berinovasi Pemangkin Pembangunan Negara
​September 2021
10.Sunnah Rasulullah, Suluh Kehidupan
October 2021
11.Pandu Cermat, Jiwa Selamat
November 2021
12.Kedayatahanan Ekonomi Menjamin Masa Depan
December 2021